Modlitba k svätému Jozefovi za dobrého manžela

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]

Za čo sa modliť? Pravdou je, že s Bohom Môžeme sa rozprávať prakticky o čomkoľvek. Aj keď snívame o novom aute, môžeme o ňom "hovoriť" v individuálnej modlitbe, vlastnými slovami. Je možné vyjadriť svoju túžbu, motivovať ju, hovoriť o nej. To vás posilňuje v úsilí o naplnenie vašich túžob a dáva vám novú silu konať a prekonávať neúspechy. Na podobnom princípe funguje aj modlitba k svätému Jozefovi za manžela, ktorá má jednotný zvuk a veľmi často ju vyslovujú mladé ženy.

Pre koho Modlitba k svätému Jozefovi za manžela?

Nie je vždy ľahké nájsť osobu, s ktorou by sme sa mohli spojiť sviatosťou manželstva. Veľmi často sa objavuje názor, že človek musí chodiť na púte, zúčastňovať sa na stretnutiach katolíckych organizácií a navštevovať rekolekcie, aby stretol niekoho s podobným pohľadom na svet. Niekedy je to aj otázka šťastia a takého človeka môžete nájsť na diskotéke alebo v práci. Nanešťastie sa stáva, že praktizujúci katolíci uviaznu vo vzťahu bez perspektívy alebo jednoducho nedokážu nájsť tú pravú osobu, s ktorou by im všetko klapalo. Práve im je určená táto modlitba k svätému Jozefovi za manžela.

Ak si ho budete hovoriť každý deň, ako aj písať list svätému Jozefovi, budete sa môcť viac sústrediť na svoj cieľ. Takíto ľudia začínajú pracovať nielen na samotnej príležitosti mať rande, ale silnejšie si všímajú aj svoje vlastné zlozvyky a snažia sa na nich pracovať. Je to takpovediac vedľajší účinok tejto modlitby, ale veľmi potrebný a vhodný pre celú situáciu.

Litánie k svätému Jozefovi za dobrého manžela

Skrátená verzia tejto litánie znie:

Kyrie elejson, Christ elejson, Kyrie elejson.

Patrón prekvapený prekvapivou správou, ktorá prerastá ako strom mnohé nižšie trávy, módl sledujte nás
Patrón tých, ktorí sú unavení z márneho klopania na teplé domy
ódvere zamknuté,
Patrón tých, ktorí po noci narýchlo utekajú, a tých, ktorí sú vo vyhnanstve
óv ktorom žijú roky medziód cudzinci,
Patrón tých, ktorí sa obávajú o budúcnosť svojich deti,
Patrón bojazlivých, ako si ty, proroctiev,
Patrón obyčajných sivých ľudí, trpezlivo veselý, s upchatými, chudými rukami, bez slov verný,
Nežný patrón,

Svätý Józephy - móPostavte sa za nás!

Zatiaľ čo vo forme modlitby za dobrého manžela to možno povedať takto:

Svätý JóSvätý Jozef, manžel Božej Matky! Na prahu zrelého a nezávislého života sa na vás obraciam s prosbou o pomoc pri ťažkom rozhodovaní o manželstve a výbere vhodného manžela.a. Vedomie, že sama Panna Mária, Božia Matka, našla vo vás najlepšieho spoločníka v živote a verného Ženícha, ma dnes privádza k vám v tejto veci. Prosím ťa o milosť dobrého manžela, verného spoločníka v živote, s ktorýmóaby som sa zviazal putami sviatostnej milosti, založil rodinu silnú v Bohu, podieľal sa na prosperite i biede, na vzájomnom porozumení, úcte, láske a obetavosti a budoval šťastný rodinný život na princípoch evanjelia. Amen.


Modlitba k svätému Jozefovi za dobrú manželku

Málokto vie, že okrem verzie určenej typicky pre ženy existuje aj možnosť určená pre mužov:

Svätý JóFilip, čistý manžel Panny Márie! Bóg vás urobil najšťastnejšími manželmi, keď vám dal spoločníčku do života, požehnanú a nepoškvrnenú Pannu, Matku samého Boha. Počas piatichpoznanie i svätosť tvojho života, stal si sa patrónom všetkých manželovów. Žiadam vás o šťastnú voľbuór a milosť dobrej, vernej, rozvážnej a svätej manželky, ktoráómóChcel by som jej zveriť svoje srdce a spojiť ho s mocou milosti sviatosti manželstva. Daj jej životnú múdrosť, šírku srdca a zbožnosť, aby vyžarovala dobro a formovala život svojej rodiny podľa zámerov Večného. Amen.

Modlitba za dobrého manžela k svätému Jozefovi - certifikáty

Vzhľadom na široké použitie, ktorému sa modlitba za dobrého manžela k svätému Jozefovi nepochybne teší, existuje aj mnoho svedectiev, ktoré sa k nej viažu. Pomerne veľa z nich funguje v pamäti duchovných, ktorí najprv pozorovali vývoj a boj týchto ľudí, aby neskôr... vykonali svadbu. Niektoré situácie boli opísané aj všade na webe, kde sa objavuje modlitba za dobrého manžela. Fórum, vortál, blog, komentáre, sociálne médiá, videá na YouTube - všade nájdete množstvo príkladov z Poľska i mimo neho. Ako sa modliť? Ako zvyčajne, musí byť podložená hlbokou vierou a úprimným záujmom. Stojí za povšimnutie, že modlitba k svätému Jozefovi za dobrého manžela je často sprevádzaná aktívnou prácou - hľadaním partnera, prácou na zdokonaľovaní seba samého a hlbokým uvedomením si toho, čo v živote chcete a hľadáte.

[ Obsah článku je chránený Plagiashield ]