Modlitba ke svatému Josefovi za dobrého manžela

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Za co se modlit? Pravdou je, že s Bohem Můžeme mluvit prakticky o čemkoli. I když sníme o novém autě, můžeme o něm "mluvit" v individuální modlitbě, vlastními slovy. Je možné vyjádřit svou touhu, motivovat ji, mluvit o ní. To vás posílí ve vašem úsilí o splnění vašich přání a dodá vám novou sílu k jednání a překonávání neúspěchů. Na podobném principu funguje i modlitba ke svatému Josefovi za manžela, která má jednotný zvuk a velmi často ji pronášejí mladé ženy.

Pro koho Modlitba ke svatému Josefovi za manžela?

Není vždy snadné najít osobu, se kterou by bylo možné uzavřít svátost manželství. Velmi často se objevuje názor, že člověk musí jezdit na poutě, účastnit se setkání katolických organizací a navštěvovat rekolekce, aby potkal někoho s podobným pohledem na svět. Někdy je to také otázka štěstí a takového člověka můžete najít na diskotéce nebo v práci. Bohužel se nezřídka stává, že praktikující katolíci uvíznou ve vztazích bez perspektivy nebo prostě nemohou najít toho pravého, s nímž by jim vše klapalo. Právě jim je určena tato modlitba ke svatému Josefovi za manžela.

Její každodenní odříkávání, stejně jako psaní dopisu svatému Josefovi, vám umožní více se soustředit na svůj cíl. Takoví lidé začnou pracovat nejen na samotné možnosti mít rande, ale také si silněji všímají svých vlastních neřestí a snaží se na nich pracovat. Je to takříkajíc vedlejší účinek této modlitby, ale pro celou situaci velmi potřebný a vhodný.

Litanie ke svatému Josefovi za dobrého manžela

Zkrácená verze této litanie zní:

Kyrie elejson, Christ elejson, Kyrie elejson.

Patron zaskočen překvapivou zprávou, která zarůstá jako strom mnoho nižších trav, módl Následujte nás
Patron těch, kteří se marně dobývají do teplých domovů.
ódovnitř, dveře zamčené,
Patron těch, kteří po noci spěšně prchají, a těch, kteří jsou ve vyhnanství.
óve kterém žijí po léta meziód cizinci,
Patron těch, kteří se obávají o budoucnost svých děti,
Patron bázlivých, jako jsi ty, proroctví,
Patron obyčejných šedivých lidí, trpělivě veselý, se zaneřáděnýma, chudýma rukama, beze slov věrný,
Jemný patron,

Svatý Józephy - móPostavte se za nás!

Zatímco ve formě modlitby za dobrého manžela lze říci následující:

Svatý JóSvatý Josef, manžel Matky Boží! Na prahu zralého a samostatného života se na vás obracím s prosbou o pomoc při těžkém rozhodování o sňatku a výběru vhodného manžela.a. Vědomí, že sama blahoslavená Panna Maria, Matka Boží, v tobě našla nejlepšího životního druha a věrného Ženicha, mě dnes přivádí k tobě v této věci. Prosím tě o milost dobrého manžela, věrného společníka v životě, s nímž bys mohl žít.óabych se svázal pouty svátostné milosti, založil rodinu pevnou v Bohu, sdílel s ní blahobyt i bídu, vzájemné porozumění, úctu, lásku a obětavost a budoval šťastný rodinný život na zásadách evangelia. Amen.


Modlitba ke svatému Josefovi za dobrou manželku

Málokdo ví, že kromě verze určené typicky pro ženy existuje také varianta určená mužům:

Svatý JóFilipe, čistý Snoubenče Panny Marie! Bóg tě učinil nejšťastnějším z manželů tím, že ti dal životní družku, požehnanou a neposkvrněnou Pannu, Matku samotného Boha. V pětikno i svatost tvého života, stal ses patronem všech manželů.ów. Žádám vás o šťastnou volbuór a milost dobré, věrné, rozumné a svaté manželky, kteráómóRád bych jí svěřil své srdce a spojil je s mocí milosti svátosti manželství. Dej jí životní moudrost, šířku srdce a zbožnost, aby vyzařovala dobro a utvářela život své rodiny podle záměrů Věčného. Amen.

Modlitba za dobrého manžela ke svatému Josefovi - certifikáty

Vzhledem k tomu, že modlitba za dobrého manžela ke svatému Josefovi se nepochybně těší širokému použití, je s ní spojeno i mnoho svědectví. Nemálo z nich funguje v paměti duchovních, kteří nejprve pozorovali vývoj a boje těchto lidí, aby později... vykonali svatbu. Některé situace byly popsány také všude na webu, kde se objevuje modlitba za dobrého manžela. Fórum, vortál, blog, komentáře, sociální média, videa na YouTube - všude najdete mnoho příkladů z Polska i odjinud. Jak se modlit? Jako obvykle musí být lemována hlubokou vírou a upřímným zájmem. Stojí za povšimnutí, že modlitba ke svatému Josefovi za dobrého manžela je často doprovázena aktivní prací - hledáním partnera, prací na zdokonalování sebe sama a hlubokým uvědoměním si toho, co v životě chcete a hledáte.

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]