По какъв начин Христос присъства сред Своя народ?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Христос ни отклонява от греха, за да можем да останем на пътя на праведността. По време на Въплъщението Христос приема земно тяло, за да може да се идентифицира с нашите слабости и да изпита напълно човешкото страдание, но никога не съгрешава. Той е точно пред вас, стига само да отворите очите си, за да Го видите!
Освен това християните вярват, че Бог изпратен Исусда посредничи между Себе Си като Отец и цялото творение, като го оживява чрез Себе Си като Син, който обединява всички вярващи в едно семейство, лишено от поквара и разделение. Наистина, "има един посредник между От Бога и човечеството, а именно Исус Христос."

Христос присъства сред Своя народ, като бди над нас и ни осигурява прехрана. Христос ни отклонява от греха, за да можем да вървим по пътя на праведността. По време на Въплъщението Христос приема земно тяло, за да може да се идентифицира с нашите слабости и да изпита напълно човешкото страдание, но никога не съгрешава. Той е точно пред вас, стига само да отворите очите си, за да Го видите!
Освен това християните вярват, че Бог е изпратил Исус като посредник между Себе Си като Отец и цялото творение, вдъхвайки му живот чрез Него като син, който обединява всички вярващи в едно семейство, лишено от поквара и разделение. Всъщност "има един посредник между Бога и човечеството, а именно Исус Христос.”

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]