W jaki sposób Chrystus jest obecny wśród swego ludu?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Chrystus prowadzi nas z dala od grzechu, abyśmy mogli pozostać na drodze sprawiedliwości. Chrystus przyjął ziemskie ciało podczas Wcielenia, aby mógł utożsamić się z naszą słabością i doświadczyć w pełni ludzkiego cierpienia, ale nigdy nie zgrzeszył. On jest tuż przed tobą, jeśli tylko otworzysz oczy, by go zobaczyć!
Ponadto chrześcijanie wierzą, że Bóg posłał Jezusa, aby pośredniczył między sobą jako ojcem a całym stworzeniem, przywracając je do życia przez Niego jako syna, który jednoczy wszystkich wierzących w jedną rodzinę pozbawioną korupcji i podziałów. Rzeczywiście, “jeden jest pośrednik między Bogiem a ludzkością; mianowicie Jezus Chrystus.”

Chrystus jest obecny wśród swojego ludu, ponieważ czuwa nad nami i zapewnia nam pożywienie. Chrystus prowadzi nas z dala od grzechu, abyśmy mogli pozostać na drodze sprawiedliwości. Chrystus przyjął ziemskie ciało podczas Wcielenia, aby mógł utożsamić się z naszą słabością i doświadczyć w pełni ludzkiego cierpienia, ale nigdy nie zgrzeszył. On jest tuż przed tobą, jeśli tylko otworzysz oczy, by go zobaczyć!
Ponadto chrześcijanie wierzą, że Bóg posłał Jezusa, aby pośredniczył między sobą jako ojcem a całym stworzeniem, przywracając je do życia przez Niego jako syna, który jednoczy wszystkich wierzących w jedną rodzinę pozbawioną korupcji i podziałów. Rzeczywiście, “jeden jest pośrednik między Bogiem a ludzkością; mianowicie Jezus Chrystus.”

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]