Jakým způsobem je Kristus přítomen mezi svým lidem?

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]

Kristus Odvádí nás od hříchu, abychom mohli zůstat na cestě spravedlnosti. Kristus při vtělení přijal pozemské tělo, aby se mohl ztotožnit s našimi slabostmi a plně prožívat lidské utrpení, ale nikdy nezhřešil. Je přímo před vámi, jen když otevřete oči, abyste ho viděli!
Křesťané navíc věří, že Bůh odesláno Ježíšaby byl prostředníkem mezi sebou jako Otcem a celým stvořením a oživil je skrze sebe jako Syna, který všechny věřící sjednocuje v jednu rodinu zbavenou rozkladu a rozdělení. Vskutku, "je jeden prostředník mezi Bohem a lidskost, a to Ježíš Kriste."

Kristus je přítomen mezi svým lidem, protože nad námi bdí a poskytuje nám obživu. Kristus nás odvádí od hříchu, abychom mohli zůstat na cestě spravedlnosti. Kristus při vtělení přijal pozemské tělo, aby se mohl ztotožnit s našimi slabostmi a prožít lidské utrpení v plnosti, ale nikdy nezhřešil. Je přímo před vámi, jen když otevřete oči, abyste ho viděli!
Křesťané dále věří, že Bůh poslal Ježíše, aby byl prostředníkem mezi ním jako Otcem a celým stvořením a obnovil je k životu skrze něj jako syna, který sjednocuje všechny věřící do jedné rodiny zbavené rozkladu a rozdělení. Vskutku, "je jeden prostředník mezi Bohem a lidstvem, a to. Ježíš Kristus.”

[ Obsah článku je chráněn Plagiashield ]