Петдесятната църква секта ли е?

Петдесятната църква е свободна протестантска църква от евангелското петдесятно течение. Като общност тя е втората по големина протестантска деноминация. Той има около 24 хил. последователи. Много хора не знаят какво всъщност представлява Петдесятната църква. Петдесетниците са християнска църква и се придържат, доколкото е възможно, към библейските истини, които говорят за спасителната благодат. Те вярват в Библията...

Плаща ли Църквата данъци в Полша и данък върху даренията?

Църквата плаща ли данъци в Полша? Плаща ли Църквата данък върху даренията? Църковното данъчно облагане е доста често срещана тема в обществените дебати. От една страна, логично е църковната институция да не оказва никакво влияние върху държавата, нито пък държавата да се намесва във вътрешния живот на вярващите. Какво обаче се случва с парите, които вярващите харчат за...

Необходима ли е църквата за спасението?

Необходима ли е Църквата за спасението? Отговорът на този въпрос трябва да се търси отчасти в предишните подточки на тази статия, защото е важно да се разбере преди всичко какво е Църквата и как да се гледа на нея в контекста на спасението. Църквата като вид институция не трябва да бъде определяща за нашето спасение. Разбира се, тя е изключително полезен инструмент в стремежа към ...

Какво означава, че Църквата е католическа?

Какво означава, че Църквата е католическа? Църквата е католическа или Вселенска църква. Думата "католици" идва от гръцката дума katholikos, която се превежда като "универсален". Католическата църква е най-голямата религиозна общност в света, която обединява вярващите в Бога Троица. Той провъзгласява принципите, известни като католицизъм. Освен Православната църква и...

Какво е вътрешна църква?

Какво е домашната църква? Domowy Kościół е мирянско движение в Църквата. Това е движение за семеен брак (за семейни двойки), което е вдъхновено от духовността и живота на свети Франциск Блаженишки. В известен смисъл това е клон на т.нар. движение "Светъл живот", което обединява хора на различна възраст и в различно състояние: младежи, деца, възрастни, но също и свещеници и монаси. Появява се домашната църква...

Какво означава Църквата в пречистване или прославената Църква?

Какво означава този термин: "пречистваща се църква"? Как да подходим правилно? Какво представлява пречистването? Концепцията за пречистване е позната на хората още от древността. Обикновено това означава ритуал за отърваване от греховете, ритуал за почистване на душата. С негова помощ възстановяваме реда и хигиената. Пречистването води до премахване на всички наши вини, но винаги трябва да бъде подкрепено от искрено покаяниеһттр://....

Какво означава понятието "млада църква"?

Какво означава понятието "млада църква"? Младежта, новото поколение, е бъдещето, в което трябва да търсим надежда за развитието и устойчивостта на църковната общност. Още преди повече от двадесет години папа Йоан Павел II покани младите хора да участват в така наречените Световни младежки дни. Те се провеждат всяка година в много градове по света. Църквата насърчава...

С какво църквата се различава от другите общности?

С какво църквата се различава от другите общности? Какво го прави уникален? Разбира се, има безброй причини да се говори за уникалността на Църквата. Тук става дума за Църквата като определена общност. Трябва да започнем с определение на понятието "общност". Общността е определена група от хора, които обикновено образуват неформална структура, характеризираща се със силни връзки и дори братствоһттр://....

Какво казва Църквата за изневярата?

Изневярата е едно от най-болезнените изпитания, на които е подложен бракът. Съпругът и съпругата са преди всичко хора и нека не забравяме, че хората грешат, понякога се поддават на временен екстаз, понякога бягат по един или друг начин от проблемите на ежедневието. Съпрузите, застанали пред олтара, се заклеват един в друг в любов, ВЕРНОСТ и честност в брака, както и в постоянство в ...

Какво казва Църквата за Хелоуин и други подобни обреди?

Какво казва Църквата за Хелоуин и други подобни празници? Хелоуин е празник, който се празнува на 31 октомври в много страни (най-обилно в САЩ). Произходът на Хелоуин днес не е напълно ясен. Смята се, че произхожда от римски празник в чест на бога на плодовете и семената, а може би и от келтски фестивал за посрещане на зимата, наречен Самхейн....