Това, което Бог съединява, човек не бива да разделя

Тогава фарисеите, които искаха да го изпитат, дойдоха при него и го попитаха: "Позволено ли ти е да напуснеш жена си по някаква причина? Той отговори: Не сте ли чели, че отначало Творецът ги е създал като мъж и жена? И Той каза разпоредба, че именно поради тази причина ще остави баща си и майка си и ще се съедини с жена си...

Какво съобщава Бог на Яков чрез съня за стълбата към небето?

Яков е един от библейските герои в Стария завет. Той е наричан също Израил - Божият съперник. Той е син на Исаак и Ревека. Още в утробата на майка си той се скара с брат си Исав. Братята щели да поставят началото на два отделни народа. В книгата "Битие", в която се описва историята на Яков, се споменава така наречената стълба на Яков, която сънува...

Какво казва Бог на змията?

В библейската символика змията е най-големият символ на злото и греха. Именно змията в библейските разкази е символ на самия Сатана. В Стария завет змията, като хитро същество, е изобразена като косвена причина за първородния грях. Змията се обърна към жената с въпроса дали наистина Бог й е казал да не яде от всички дървета в градината? Плодовете на...

Какво обещава Бог на Аврам (Авраам)

Авраам (в оригинал Аврам) се смята за първия еврейски патриарх. Според библейския разказ той е баща на цялата еврейска нация. Аврам, заедно с цялото си семейство, първоначално живее в халдейския град Ур. От град Ур Аврам тръгва на пътешествие по заповед на своя Бог Йехова. Бог се явява на Аврам и му казва да излезе от родната си земя...

Какво заповядва Бог в осмата заповед?

Декалогът е един от основните закони, които християните следват и до днес. Това е съвкупност от морални принципи, според които трябва да действаме на всяко ниво в живота си. Декалогът е написан в книгата Изход (Втората книга на Мойсей). Според библейския разказ Бог Яхве продиктува Десетте заповеди на Мойсей на планината Синай по време на странстването на израилтяните в Ханаан от...