Je letniční církev sektou?

Letniční církev je svobodná protestantská církev evangelikálního letničního směru. Jako společenství je druhou největší protestantskou denominací. Má asi 24 tisíc sledujících. Mnoho lidí neví, co je to vlastně letniční církev. Letniční církev je křesťanská církev a co nejvíce se drží biblických pravd, které hovoří o spásné milosti. Věří Bibli...

Platí církev v Polsku daně a daň z darů?

Platí církev v Polsku daně? Platí církev z darů daň? Církevní daně jsou poměrně častým tématem veřejné debaty. Na jedné straně je logické, že církevní instituce by neměla mít žádný vliv na stát a stát by neměl zasahovat do vnitřního života věřících. Co se však stane s penězi, které věřící utratí za...

Je církev nutná ke spáse?

Je církev nutná ke spáse? Odpověď na tuto otázku je třeba částečně hledat v předchozích podkapitolách tohoto článku, protože je důležité si především uvědomit, co je církev a jak ji vnímat v kontextu spásy. Církev jako určitá instituce nemusí být rozhodující pro naši spásu. Je to samozřejmě velmi užitečný nástroj při snaze o ...

Co znamená, že je církev katolická?

Co znamená, že je církev katolická? Církev je katolická nebo univerzální. Slovo katolický pochází z řeckého slova katholikos, které se překládá jako "všeobecný". Katolická církev je největší náboženské společenství na světě, které sdružuje věřící v Boha Trojici. Hlásá zásady, které jsou obecně známé jako katolicismus. Kromě pravoslavné církve a...

Co je to domácí církev?

Co je to domácí církev? Domowy Kościół je laické hnutí v církvi. Jedná se o rodinné manželské hnutí (pro manželské páry), které je inspirováno spiritualitou a životem svatého Františka Blahoslavského. Je to svým způsobem odnož takzvaného Hnutí světla a života, které sdružuje lidi různého věku a stavu: mládež, děti, dospělé, ale také kněze a mnichy. Domácí církev vznikla...

Co znamená církev v očištění nebo oslavená církev?

Co tento termín znamená: "očišťující se církev"? Jak k tomu správně přistupovat? Co je to čištění? Koncept očisty je znám již od starověku. Obecně se jedná o rituál zbavení se hříchů, rituál očištění duše. S jeho pomocí obnovíme pořádek a hygienu. Očištění vede k odstranění všech našich vin, ale vždy musí být podpořeno upřímným pokáním.....

Co znamená pojem "mladá církev"?

Co znamená pojem "mladá církev"? Mládež, nová generace, je budoucností, v níž bychom měli hledat naději pro rozvoj a trvanlivost církevního společenství. Již před více než dvaceti lety vyzval papež Jan Pavel II. mladé lidi k účasti na takzvaných Světových dnech mládeže. Ty se konají každoročně v mnoha městech po celém světě. Církev povzbuzuje v...

Čím se církev liší od ostatních společenství?

Čím se církev liší od ostatních společenství? V čem je jedinečný? Jistě existuje nespočet důvodů, proč mluvit o jedinečnosti církve. Mluvíme zde o církvi jako o určitém společenství. Musíme začít definicí komunity. Komunita je určité seskupení lidí, kteří obvykle tvoří neformální strukturu, vyznačující se silnými vazbami, a dokonce i bratrstvím.....

Co říká církev o nevěře?

Nevěra je jednou z nejbolestivějších zkoušek, kterým je manželství vystaveno. Manžel a manželka jsou především lidé a nezapomínejme, že lidé chybují, někdy podléhají dočasné extázi, někdy tak či onak unikají před problémy všedního dne. Manželé si před oltářem přísahají lásku, VĚRNOST a poctivost v manželství a vytrvalost v ...

Co říká církev o Halloweenu a podobných obřadech?

Co říká církev o Halloweenu a podobných oslavách? Halloween je svátek, který se v mnoha zemích slaví 31. října (nejhojněji ve Spojených státech). Původ Halloweenu dnes není zcela jasný. Předpokládá se, že pochází z římských oslav na počest boha ovoce a semen, případně z keltského svátku na uvítání zimy zvaného Samhain.....