Бог прощава ли всички грехове?

Бог прощава ли всички грехове? Както споменахме по-рано в тази статия, грехът е единствената причина, поради която Бог може да ни покаже Своя гняв. Какво е общото определение за грях? Това е известно престъпване на границите, на правилата на религията. В известен смисъл това означава нарушаване на завета с Бога. В книгата Битие грехът е изобразен не само във физическата сфера...

Бог ли е създал ада?

След като Бог е създал всичко около нас, Бог ли е създал и ада? Искал ли е да накаже хората, които не му се подчиняват? Подобни въпроси си задават и много християни. Твърди се, че адът е създаден не от Бога, а от паднали ангели, които се отдалечили от него. Тук не можем да говорим за пряко създаване на ада от ...

Ядосан ли е Бог на нас?

Ядосан ли е Бог на нас? В резултат на вродените ни характеристики много пъти имаме моменти на съмнение или несигурност. Понякога дори имаме по-големи или по-малки причини за това. Светът често ни поставя на изпитание. Всъщност Самият Бог постоянно ни изпитва. Но винаги помнете колко много Бог...

Може ли Бог да създаде камък, който сам не може да вдигне?

Въпреки това не всички отговори са толкова прости и очевидни, колкото предишните, посочени в тази статия, дори за хората с твърда вяра. Какво става, когато някой се опитва да отрече по доста логичен начин всемогъществото на Господ Бог и привежда аргументи, които трябва да се смятат за верни и с които на пръв поглед е невъзможно да се...

Обича ли Бог грешниците?

Обича ли Бог грешниците? На някои въпроси отговорът може и трябва да бъде съвсем обикновен, въпреки привидността. Обича ли Бог грешниците? Преди всичко трябва да помним, че Бог обича всички хора, обича всяко същество, независимо от произхода, външния вид и дори, което е доста шокиращо, от вярата. В края на краищата Бог е създател на всичкоһттр://....

Съществува ли Бог?

Съществува ли Бог? Вероятно няма човек на този свят (съзнателен човек), който поне веднъж да не си е задавал този въпрос. Човек, който поне веднъж не се е спрял и не се е замислил дали Бог наистина съществува. Дали всичко, което ни заобикаля всеки ден, е създадено от всемогъщо същество и дали ние сме част от Божия план? Това е въпрос...

Какво е по-велико от Бога, по-зло от дявола?

Какво е по-велико от Бога, По-зло от Дявола Подобен въпрос често се появява в различни състезания и пъзели. Това е вид логически пъзел, който, въпреки че изглежда, е много лесен за решаване. При този тип пъзели, които на пръв поглед изглеждат невероятно сложни, често си струва да изключите абстрактното мислене и да погледнете на такъв въпрос ...

Какво е Бог?

Какво е Бог? Това е може би един от най-трудните и същевременно най-лесните въпроси, които човек може да си зададе. От една страна, ние винаги сме си представяли Бога като живо същество. Най-великите художници, най-великите живописци и поети го изобразяват в творбите си под формата на човешко същество. Когато си представяме нашия Господ, ние Му приписваме много човешки характеристики. Чудя се...

Какво е създал Бог?

Всемогъщият Бог. Могъщият Бог. Господар на господарите. Всеки от нас Го възприема по различен начин. Всеки от нас тълкува действията или намеренията Му по различен начин. И все пак всички ние Го смятаме за най-важното същество в живота си. Покланяме Му се. Ние Го виждаме като Създател, но като Създател на ВСИЧКО. Всичко около нас, всеки детайл, който забелязваме в ежедневието си, всеки...

Какво показва Бог, като изпраща язвите върху Египет?

Избраният народ, както е било предсказано, е прекарал дълги години на изпитания в египетско робство. Плененият народ с нетърпение очакваше момента, в който робските вериги на страданието ще бъдат свалени. Мойсей, който се е върнал при народа си като Божий пратеник, отива при фараона, за да му каже Божията воля. Фараонът обаче не иска и да чуе за освобождаването на народа на Израелһттр://....