Co Stworzył Bóg?

Bóg Wszechmocny. Bóg potężny. Pan nad Pany. Każdy z nas postrzega Go inaczej. Każdy z nas inaczej interpretuje Jego działania czy intencje. A jednak wszyscy postrzegamy Go jako najważniejszą istotę naszego życia. Oddajemy mu cześć. Postrzegamy Go jako Stwórcę, ale Stwórcę WSZYSTKIEGO. Wszystko co nas otacza, każdy szczegół dostrzegany przez nas w codziennym życiu, każde…

Co Pan Bóg Okazał Zsyłając Plagi na Egipt?

Naród Wybrany, jak wcześniej zostało to zapowiedziane, spędził długie lata utrapienia w egipskiej niewoli. Niewolony lud wyczekiwał z niecierpliwością momentu, kiedy zrzucone zostaną niewolnicze łańcuchy utrapienia. Mojżesz, który powrócił do swojego ludu, jako wysłannik Boga udał się przed oblicze Faraona, któremu to przekazał wolę Bożą. Jednak Faraon nie chciał nawet słyszeć o uwolnieniu ludu Izraela.…

Co Bóg Złączył, Człowiek Niech Nie Rozdziela

Wtedy przystąpili do Niego faryzeusze, którzy chcieli go wystawić na próbę, i zadali Mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł postanowienie, że właśnie dlatego opuści swojego ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną,…

Co Bóg przekazał Jakubowi przez sen o drabinie do nieba?

Jakub jest jedną z Biblijnych postaci Starego Testamentu. Zwany jest też Izraelem – Walczący z Bogiem. Był on synem Izaaka i Rebeki. Jeszcze w łonie matki walczył ze swym bratem Ezawą. Bracia mieli stanowić początek dla dwóch odrębnych narodów. Księga Rodzaju, w której opisane są dzieje Jakuba, wspomina o tak zwanej Drabinie Jakubowej, która przyśniła…

Co Bóg powiedział do węża?

W Biblijnej symbolice wąż jest największym symbolem zła i grzechu. To właśnie wąż w przekazach Biblijnych jest symbolem samego szatana. Wąż jako stworzenie przebiegłe, przedstawione jest w starym testamencie jako pośrednia przyczyna grzechu pierworodnego. Wąż rzekł do niewiasty pytając czy rzeczywiście Bóg powiedział jej aby nie jedli owoców ze wszystkich drzew tego ogrodu? Owoce z…

Co Bóg Obiecał Abramowi (Abrahamowi)

Abraham (pierwotnie Abram) jest uważany za pierwszego hebrajskiego patriarchę. Zgodnie z Biblijnym przekazem jest on ojcem całego narodu Żydowskiego. Abram, wraz z całą swoją rodziną, mieszkał początkowo w mieście Ur chaldejskim. Z miasta Ur wyruszył Abram w drogę, na polecenie swego Boga Jahwe. Bóg ukazał się Abramowi i rzekł aby wyszedł z ziemi swojej rodzinnej…

Co Bóg Nakazuje w 8. przykazaniu?

Dekalog jest jednym z podstawowych praw, którymi po dziś dzień kierują się Chrześcijanie. Jest on zbiorem zasad moralnych, wedle których należy postępować na każdej płaszczyźnie naszego życia. Dekalog został zapisany w Księdze Wyjścia (Drugiej Księdze Mojżeszowej). Zgodnie z przekazem Biblijnym, Bóg Jahwe podyktował dziesięć przykazań Mojżeszowi na górze Synaj, podczas wędrówki Izraelitów do Kanaanu z…