Jakie są grzechy przeciwko Duchowi Świętemu?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Tematyka grzechów jest zdecydowanie bardziej rozbudowana, niż mogłoby się wydawać, oczywiście bez porządnego zgłębienia tej sprawy. Sam Jezus Chrystus wskazał również te z nich, które nigdy nie zostaną odpuszczone — są to grzechy przeciwko Duchowi. Jak je rozumieć i rozróżnić?

Aby dokładnie potwierdzić, jakie są grzechy przeciw Duchowi oraz dowiedzieć się ile ich jest, trzeba sięgnąć do 50-stronicowego Katechizmu św. Piusa X, wydanego w 1908 roku. Wymienionych jest tam dokładnie sześć pozycji, które w przekładzie z włoskiego na język polski brzmią:

  • uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać,
  • przeciwko miłosierdziu Bożemu zuchwale grzeszyć,
  • o łasce Bożej rozpaczać,
  • rozmyślnie trwać w niepokucie,
  • na zbawienne napomnienia zatwardziałe mieć serce,
  • bliźniemu łaski Bożej zazdrościć.

Cechą charakterystyczną, z jaką powiązane są grzechy przeciwko Duchowi Swietemu, jest ich niewybaczalność. Istota tkwi w tym, że każdy człowiek, który je popełnia, tak naprawdę z premedytacją odsuwa się od nawrócenia, niejako negując potęgę pokuty i łaski Bożej.

Odwrócenie się od Ducha Świętego następuje zatem również w przypadku tych osób, które nie wierzą w możliwość zbawienia jako takiego. Po przeciwnej stronie skali znajdują się ci, którzy mają przesadną ufność w to, że uda im się dostać do raju. Taka pewność, będąca z natury fałszywą, to jedna z najprostszych dróg do potępienia. Warto zatem pochylić się nad tematem grzechów przeciwko Duchowi Świętemu i sprawić, aby swym postępowaniem nigdy nie wpaść na któregokolwiek z dróg wymienionych wyżej.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]