Ten specyficzny rodzaj modlitwy wbrew pozorom nie jest zarezerwowany tylko i wyłącznie dla ludzi opętanych i wypowiadających nad nimi odpowiednie słowa księży egzorcystów. Modlitwa egzorcystyczna pojawia się nawet w trakcie przyjmowania sakramentu chrztu świętego, gdy duchowny prosi o uwolnienie dziecka od grzechu pierworodnego.

Kolejnym przykładem modlitwy z egzorcyzmem jest ta do Świętego Michała Archanioła, która brzmi:

Modlitwa egzorcystyczna

„Święty Michale Archaniele broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy. A Ty Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen”

Jest to tzw. egzorcyzm prosty, który może być odprawiony przez każdego, kto jest ochrzczony. Są wśród nich również specyficzne modlitwy o uwolnienie: od lęku i od pokus. Wyżej przytoczone słowa można traktować jako jedną z metod ochrony przed opętaniami, które w XXI w. są niestety coraz częstsze. Dlatego władze Kościoła bardzo szeroko zachęcają np. do odmawiania różańca, ponieważ Maryja uznawana jest za szczególną „tarczę ochronną” w walce z szatanem.

Należy jednak pamiętać, że można się spotkać z bardziej zaawansowaną formą, jaką jest uroczysty egzorcyzm. Modlitwa ta zarezerwowana jest dla duchownych wyższej rangi — biskupów oraz specjalnie przygotowanych ku odmawianiu jej księży egzorcystów. Jednak dla każdego katolika bardzo ważne powinny być trzy słowa „Jezu ufam Tobie”, również uznawane za swego rodzaju egzorcyzm.