Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa – Tekst

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, świątynio Boga, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło życia i świętości, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających, zmiłuj się nad nami.
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Jezu cichy i pokornego serca.
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Historia

Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusowego było praktykowane w starożytności chrześcijańskiej i w średniowieczu, a rozpowszechniło się w XVII wieku dzięki pracy św. Jana Eudesa (1601-1680), założyciela Eudystów i Towarzystwa Godnego Podziwu Serca Matki, a następnie szczególnie dzięki pracy św. Małgorzaty (Maryji) Alacoque. W dniu 20 maja 1671 roku w wieku 24 lat wstąpiła do Zakonu Nawiedzenia, założonego przez św. Franciszka Salezego, w klasztorze Paray-le-Monial.

Tutaj zakonnica przyjęła imię Maryi i, wzmocniona ascetycznym życiem chrześcijańskim, wkrótce miała swoje pierwsze doświadczenia mistyczne.

27 grudnia 1673 roku, w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, miała pierwszą wizję, w której Jezus zaprosił ją do zajęcia miejsca Jana podczas Ostatniej Wieczerzy, wybranego przez Chrystusa, aby zrealizować wielki plan, “aby wszystko było zrobione przeze mnie”.

Druga wizja miała miejsce w 1674 r. podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, gdzie zakonnica miała być przedmiotem objawienia, w którym Jezus pokazał jej swoje serce, na tronie płomienistym i promieniującym jak słońce, otoczonym koroną cierniową, przebitą raną i pod krzyżem, podczas gdy ona była zasmucona skandaliczną niewdzięcznością ludzi i lekceważeniem jego wysiłków, by czynić im dobro.

Jezus poprosił ją, aby modliła się, przyjmowała Komunię św. w pierwszy piątek każdego miesiąca i kłaniała się twarzą do ziemi od jedenastej do północy w nocy z czwartku na piątek. Z tej wizji wywodzi się praktyka pobożna znana jako dziewięć pierwszych piątków miesiąca.

Ostatnia wizja, która miała miejsce 16 czerwca 1675 r., w oktawie Bożego Ciała, Jezus dodał, że czuł się zraniony postawą wiernych, ofiarami bezbożnych, w szczególności sercami mu poświęconymi, i wyraźnie poprosił ją o pracę, aby tego dnia (i w inne pierwsze piątki) oddać specjalny kult swojemu Boskiemu Sercu wraz z Komunią, w zadośćuczynieniu za przewinienia, które otrzymał w Eucharystii Świętej.

Claude de la Colombière (1641-1682), przełożony pobliskiego domu jezuitów w Paray-le-Monial, Małgorzata ujawniła w swojej autobiografii swoje mistyczne doświadczenia.

Małgorzata Maria Alacoque, francuska mistyczka, była w ten sposób posłanniczką kultu Najświętszego Serca Jezusowego.

Sam Jezus Chrystus ofiarował nam Swoje Najświętsze Serce (a po drugie Pięć Ran Świętych) jako prawdziwe źródło, z którego promieniuje Jego światło, jasne jak słońce, i Jego miłość, miłości i przebaczenia, płonące jak płomienie (tak opisane w podobnych wizjach innych świętych);

to Serce jest takim znakiem miłości Bożej, że zostało przebite włócznią.
Serce ludzkie jest zastępczym organem i czułym podmiotem Boskiej Obecności w mistycznym doświadczeniu Trynitarnego Przebywania;
Serce Jezusa porusza wiernych, aby medytowali nad bólem Jezusa i wyznawali Mu wdzięczność.
W 1856 r. papież Pius IX rozszerzył kult na cały Kościół katolicki, ustanawiając uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, która jest obchodzona co roku w pierwszy piątek po Bożym Ciała.

Małgorzata została ogłoszona świętą 13 maja 1920 r. przez papieża Benedykta XV

Praktyka Pierwszych Dziewięciu Piątków Miesiąca (złożenie pokłonu w świętej godzinie kultu, a następnego dnia Komunia Święta),
uczestnictwo i Komunia św. we Mszy św. w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego (pierwsza oktawa po uroczystym święcie Bożego Ciała).

Korona do Najświętszego Serca Jezusa przed Najświętszym Sakramentem
Korona przy Najświętszym Sercu Jezusa może być również odmawiana przez poszczególnych wiernych i prywatnie w ich własnym domu, w czystym i odpowiednim miejscu, na przykład przed błogosławionymi świętymi obrazami, relikwiami świętych, sakramentaliami.
Jednak korzyść jest większa dla wszystkich, jeśli modlitwa przed Eucharystią odbywa się bezpośrednio w kościele, we wspólnotach otwartych dla każdego, kto pragnie być w adoracji, takich jak rodziny modlitewne czy grupy modlitewne.

Kto odmawia modlitwy przed Najświętszym Sakramentem, zasługuje na to, by raz dziennie otrzymywać od Boga 300 dni odpustu.

  1. O najukochańsze Serce Jezusa, pokornie wielbię Twoją najsłodszą dobroć, którą w szczególny sposób objawiasz w Boskim Sakramencie, z duszami jeszcze grzesznymi. Przykro mi, że widzę was tak niewdzięcznie zapłaconych, i zamierzam wynagrodzić wam tak wiele wykroczeń, które otrzymujecie w Najświętszej Eucharystii od nieświętszych świętych ofiar, heretyków, niewierzących lub niewdzięcznych i nieodpowiedzialnych chrześcijan. Pater, Ave, Gloria.
  2. O najgodniejsze Serce Jezusa, Święty Królu, pokornie uwielbiam najgłębsze niewidzialne światło, które możesz promieniuje do ludzkiej duszy z Boskiej Eucharystii, ukazując ci naszą miłość poza rodzajem Chleba i Wina. Błagam cię, Jezu, abyś mnie rozbudził w moim sercu tak piękną cnotą; w międzyczasie postaram się wynagrodzić ci tak wiele przewinień, które w Najświętszym Sakramencie otrzymujesz od heretyków, bezbożnych ofiar, niewierzących lub niewdzięcznych i bezwzględnych chrześcijan. Pater, Ave, Gloria.
  3. O Serce Jezusa, które z miłości do nas tak bardzo cierpiało i cierpi do dziś, uwielbiam Twoją miłość tak żarliwą i łaskę, że nauczyłam Cię drogi, która jest dla Ciebie przyjemna i pewna naprawienia krzywd Najświętszego Sakramentu, które przewidziałaś. Jezu, nasz Boże, zamierzam nadrobić to własnym życiem; chciałbym, aby te przewinienia, które przyjmujecie w Najświętszej Eucharystii, nie były świętymi ofiarami, heretykami, niewiernymi lub niewdzięcznymi i bezwstydnymi chrześcijanami. Pater, Ave, Gloria.
  4. O najcierpliwsze Serce Jezusa, pokornie uwielbiam Twoją niezwyciężoną cierpliwość w niesieniu tak wielu bólów dla mojej miłości na krzyżu, i tak wielu przewinień wobec Bożej Eucharystii. Ponieważ moją krwią nie jestem w stanie zmyć tych miejsc, w których w różnych tajemnicach cierpisz swoją Drogocenną Krwią i swoimi Pięcioma Ranami Świętymi, proszę z należytym naciskiem dla siebie i dla każdej naturalnej lub duchowej rodziny obok mnie, aby otrzymać od Ciebie, O Najwyższe Dobro, Najwyższą Przyjemność i Całkowite Piękno: każdą siłę, każdą determinację i każdy prawy zamiar, aby dążyć tylko, na ile to możliwe, i przez całe moje życie, do jedynego najwyższego dobra, aby naśladować i służyć Tobie, Prawdzie i Prawdziwej Sprawiedliwości, poprzez Kościół Świętych, naszą Matkę i Nauczyciela; oraz aby zadośćuczynić Twojemu Świętemu Sercu za wiele oburzeń, które otrzymuje od bezbożnych świętych ofiar, heretyków, niewierzących lub niewdzięcznych i nieodpowiedzialnych chrześcijan. Pater, Ave, Gloria.
  5. O Serce Jezusa, marnotrawniku miłości do duszy i ciała tych, którzy modlą się w adoracji Najświętszej Eucharystii, pokornie głoszę prawdę o ogromnej miłości, jaką nam przynosisz, dając nam pokarm i ofiarę zbawienia, Twoje Boskie Ciało i Twoją Boską Krew. Czym jest to serce, za którym nie należy tęsknić na widok tak wielkiej miłości? Jezu, daj mi obfite łzy do płaczu, a potem szybko zadośćuczynić za liczne wykroczenia, które codziennie otrzymujesz w Najświętszym Sakramencie od nieświętszych ofiar, heretyków, niewierzących, czy niewdzięcznych i nieodpowiedzialnych chrześcijan. Pater, Ave, Gloria.
  6. O Serce Jezusa, nasze jedyne źródło wiecznego zbawienia i ziemskiego zdrowia, pokornie uwielbiam najbardziej żarliwą miłość, która przynaglała Cię do niewyobrażalnej ofiary krzyżowej i odnawiam ją codziennie na konsekrowanych ołtarzach Mszy św. Czy to możliwe, aby taka miłość nie spaliła ludzkiego serca z wdzięcznością? Tak, niestety, o mój Boże, ale obiecuję, że w przyszłości zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby zadośćuczynić wam za wszystkie oburzenia, szkalowania i oszczerstwa, które otrzymujecie w tej Tajemnicy Miłości od nieświętych świętych ofiar, heretyków, niewierzących lub niewdzięcznych i nieodpowiedzialnych chrześcijan. Pater, Ave, Gloria.

Formuła poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa
O chwalebny i silny Jezus Chrystus, nasz Pan Bóg, Król Świętych i Król Królów, nasz Wyzwoliciel i Zbawiciel, Odkupiciel ludzkości, triumfalnie zstąpił do Podziemia, drzwi Raju, spójrz na nas pokornie pokłony przed Twoim ołtarzem.

Jesteśmy już Twoi i coraz bardziej chcemy być Twoi; i móc żyć z Tobą jeszcze bliżej, oto każdy z nas dzisiaj spontanicznie poświęca się Twojemu Niepokalanemu Sercu. Wielu niestety nigdy nie wiedziało o Tobie; wielu innych, gardząc Twoimi przykazaniami, odrzucało Cię.

O miłosierny, zmiłuj się nad jednym i nad wszystkimi, a wszyscy przynieście na adorację Twego Najświętszego Serca. Panie Boże, bądź Królem nie tylko tych, którzy nigdy od Ciebie nie odeszli, ale także tych dzieci marnotrawnych, które od Ciebie odeszły; pozwól im jak najszybciej wrócić do domu swego ojca, aby nie umarły z trudów i głodu i nie straciły zbawienia wiecznego.

Bądź Królem tych, którzy żyją w podstępie błędu, lub za niezgodę oddzieloną od ciebie; wezwij ich z powrotem do źródła prawdy i do jedności wiary, aby w skrócie całe stado nie było już rozproszone, lecz zgromadziło się pod przewodnictwem swego Pasterza. Wreszcie, bądź Królem tych, którzy są owinięci przesądami pogan, i nie odmawiaj wyciągania ich z nędznych ciemności grzechu, w łagodnej światłości Królestwa Bożego, obecnego już w tym ziemskim życiu.

Nareszcie spójrzcie z miłosierdziem na dzieci tego ludu, który kiedyś był ukochany; niech zstąpi na nich także pobożność Krwi Chrystusa, jako obmycie odkupienia i życia, inaczej już na nich w przywołanej Męce.
Daj, Panie Boże, bezpieczeństwo i zapewnij swemu Kościołowi wolność; obdarz wszystkie narody swym prawdziwym pokojem i radosnym spokojem Zakonu, we wszystkim zgodnie z wolą jego Stwórcy, niezmienną w czasie; niech aniołowie i dusze święte, jak już w niebie, tak i od jednego krańca ziemi do drugiego, jakby należeli do tego samego Świętego Mistycznego Ciała Zmartwychwstałego Chrystusa i zwycięskiego Króla, ten jeden głos będzie narzucony całemu światu: -Chwała niech będzie temu Boskiemu Sercu, z którego przyszło nasze zdrowie i zbawienie; niech mu będzie śpiewana cała chwała i cześć na wieki wieków.
Tak jak to jest prawdziwe i słuszne, że tak powinno być. Teraz i do końca czasu.

Inne formy kultu i odpustu

Łaska i charyzmaty, które mogą korzystać z modlitwy, jak również z komunii (i spowiedzi) podczas Mszy Świętej, są w dużym stopniu i przed innymi, faworyzowane i wzmacniane przez dzieła charytatywne (jałmużna, praca wolontariacka, bezpośredni dar żywności, jedzenie i dobra pożyteczne, itp.

Faktycznie, do 1953 r. ci, którzy chcieli uczestniczyć we Mszy św. i Komunii św. byli zobowiązani pościć od północy dnia poprzedniego (do końca Mszy św., gdzie uczestniczyli w chrześcijańskim obiedzie): Komunia św. jest przygotowywana przez spowiedź i post eucharystyczny.

Sam post jest związany z wielowiekową ideą agape, stosowaną od pierwszych chrześcijan aż do Soboru Trydenckiego: wierni zapraszali ubogich do udziału w Eucharystii, w odnowieniu Ostatniej Wieczerzy, a na zakończenie Mszy św. wszyscy uczestniczyli we wspólnym obiedzie.
Post może w ten sposób wrócić do bycia dziełem miłosierdzia w tym znaczeniu, jeżeli ten sam pokarm, który jest pozbawiony, w dobrym stanie i nienaruszony, jest przekazywany ludziom w potrzebie.

Kto w miesiącu czerwcu odda święte serce jakiś dzienny hołd pobożny, może zasłużyć na boski dar odpustu 7-letniego i 7 kwarantann każdego dnia (modlitwy) oraz odpustu zupełnego, jeśli modlitwa odbywa się w dniu tego miesiąca lub w jednym z pierwszych ośmiu dni lipca.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja