Čo Boh ukázal tým, že poslal na Egypt rany?

Vyvolený národ, ako už bolo predpovedané, strávil dlhé roky súženia v egyptskom otroctve. Zajatý ľud netrpezlivo očakával okamih, keď budú zhodené otrocké reťaze utrpenia. Mojžiš, ktorý sa vrátil k svojmu ľudu ako Boží posol, predstúpil pred faraóna, aby mu oznámil Božiu vôľu. Faraón však nechcel o oslobodení izraelského ľudu ani počuť....

Čo Boh spojí, človek nerozdelí

Vtedy k nemu prišli farizeji, ktorí ho chceli podrobiť skúške, a spýtali sa ho: "Je dovolené, aby si opustil svoju ženu z akéhokoľvek dôvodu? On odpovedal: "Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku stvoril ako muža a ženu? A povedal ustanovenie, že práve preto opustí svojho otca a matku a spojí sa so svojou manželkou...

Čo povedal Boh hadovi?

V biblickej symbolike je had najväčším symbolom zla a hriechu. Práve had je v biblických príbehoch symbolom samotného Satana. Had ako ľstivé stvorenie je v Starom zákone zobrazený ako nepriama príčina prvotného hriechu. Had sa spýtal ženy, či jej naozaj Boh povedal, aby nejedla zo všetkých stromov v záhrade. Ovocie...

Čo Boh sľúbil Abramovi (Abrahámovi)

Abrahám (pôvodne Abram) sa považuje za prvého hebrejského patriarchu. Podľa biblického opisu je otcom celého židovského národa. Abram spolu s celou svojou rodinou žil spočiatku v chaldejskom meste Ur. Z mesta Ur sa Abram na príkaz svojho Boha Jahveho vydal na cestu. Abramovi sa zjavil Boh a povedal mu, aby vyšiel zo svojej rodnej krajiny...

Čo prikazuje Boh v 8. prikázaní?

Dekalóg je jedným zo základných zákonov, ktoré kresťania dodnes dodržiavajú. Je to súbor morálnych zásad, podľa ktorých by sme mali konať na každej úrovni nášho života. Dekalóg bol napísaný v knihe Exodus (druhá kniha Mojžišova). Podľa biblického rozprávania Boh Jahve nadiktoval Mojžišovi Desatoro na vrchu Sinaj počas putovania Izraelitov do Kanaánu z...