Какво заповядва Бог в осмата заповед?

Декалогът е един от основните закони, които християните следват и до днес. Това е съвкупност от морални принципи, според които трябва да действаме на всяко ниво в живота си. Декалогът е написан в книгата Изход (Втората книга на Мойсей). Според библейския разказ Бог Яхве продиктува Десетте заповеди на Мойсей на планината Синай по време на странстването на израилтяните в Ханаан от...