Čo prikazuje Boh v 8. prikázaní?

Dekalóg je jedným zo základných zákonov, ktoré kresťania dodnes dodržiavajú. Je to súbor morálnych zásad, podľa ktorých by sme mali konať na každej úrovni nášho života. Dekalóg bol napísaný v knihe Exodus (druhá kniha Mojžišova). Podľa biblického rozprávania Boh Jahve nadiktoval Mojžišovi Desatoro na vrchu Sinaj počas putovania Izraelitov do Kanaánu z...