Με ποιους τρόπους ο Χριστός είναι παρών ανάμεσα στο λαό του;

[ Το περιεχόμενο του άρθρου προστατεύεται από Plagiashield ]

Χριστός μας απομακρύνει από την αμαρτία, ώστε να παραμείνουμε στο μονοπάτι της δικαιοσύνης. Ο Χριστός πήρε ένα γήινο σώμα κατά τη διάρκεια της Ενσάρκωσης, έτσι ώστε να μπορέσει να ταυτιστεί με την αδυναμία μας και να βιώσει τον ανθρώπινο πόνο στο έπακρο, αλλά ποτέ δεν αμάρτησε. Είναι ακριβώς μπροστά σας, αρκεί να ανοίξετε τα μάτια σας για να Τον δείτε!
Επιπλέον, οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι Θεός αποστέλλεται Ιησούςνα μεσολαβεί μεταξύ του ίδιου ως Πατέρα και όλης της δημιουργίας, φέρνοντάς την στη ζωή μέσω αυτού ως Υιού, ο οποίος ενώνει όλους τους πιστούς σε μια οικογένεια χωρίς φθορά και διαίρεση. Πράγματι, "υπάρχει ένας μεσολαβητής μεταξύ Με το Θεό και την ανθρωπιά, δηλαδή Ιησούς Χριστέ."

Ο Χριστός είναι παρών ανάμεσα στο λαό του καθώς μας προσέχει και μας παρέχει τροφή. Ο Χριστός μας οδηγεί μακριά από την αμαρτία, ώστε να μπορούμε να παραμείνουμε στον δρόμο της δικαιοσύνης. Ο Χριστός πήρε ένα γήινο σώμα κατά τη διάρκεια της Ενσάρκωσης, ώστε να μπορέσει να ταυτιστεί με την αδυναμία μας και να βιώσει πλήρως τον ανθρώπινο πόνο, αλλά ποτέ δεν αμάρτησε. Είναι ακριβώς μπροστά σας, αρκεί να ανοίξετε τα μάτια σας για να Τον δείτε!
Επιπλέον, οι Χριστιανοί πιστεύουν ότι ο Θεός έστειλε τον Ιησού για να μεσολαβήσει μεταξύ του ίδιου ως Πατέρα και όλης της δημιουργίας, φέρνοντάς την στη ζωή μέσω αυτού ως υιού που ενώνει όλους τους πιστούς σε μια οικογένεια χωρίς διαφθορά και διαίρεση. Πράγματι, "υπάρχει ένας μεσολαβητής μεταξύ Θεού και ανθρωπότητας, δηλαδή Ιησούς Χριστός.”

[ Το περιεχόμενο του άρθρου προστατεύεται από Plagiashield ]