Is 교회 jest potrzebny do 구원? Odpowiedzi na to pytanie należy po części szukać w poprzednich podpunktach tego artykułu, ponieważ należy sobie przede wszystkim uświadomić czym jest 교회 i jak patrzeć na niego w kontekście 구원.

교회 jako pewnego rodzaju instytucja nie musi stanowić wyznacznika naszego 구원. Oczywiście jest to narzędzie niezwykle pomocne w dążeniu drogą wyznaczoną przez naszego Pana. Tak naprawdę to instytucja kościelna oraz przynależność do niej, potrafi pomóc w wyznaczeniu sobie właściwej ścieżki oraz pomaga w odnajdowaniu odpowiedzi na wiele pytań. Jednak nie musi być ona w stu procentach potrzebna aby w pełni oddać się Panu God i aby osiągnąć 구원.

Zbawienie jest stanem, w którym Pan God przywraca nas ze stanu grzechu do stanu jedności ze sobą oraz życia wiecznego w swoim Królestwie. Jest to pewnego rodzaju łaska zsyłana na wiernych.

Aby osiągnąć stan zbawienny, należy przede wszystkim kierować się w swoim życiu God, oraz chcieć do Niego dążyć. Tak więc samo przez siebie oznacza to przynależność do wspólnoty Bożej jaką jest 교회. Pod względem 신학 oraz wyznaniowym wiec, 교회 jest niezbędny do osiągnięcia stanu 구원.
W pewnym sensie można rozumieć 교회 jako ścieżkę, którą podążają wierni w kierunku 구원. To jego zasady odzwierciedlają tę drogę. Tak więc jak najbardziej 교회 jest potrzeby do 구원.

인공 지능