Защо Исус умира на кръста?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Защо Исус умира на кръста? Какво е кръстна смърт? Какво е значението му за християните?

Разпятие е вид смъртно наказание, използвано в древността от персите и др, Римляни, финикийците и картагенците, като форма на позорна екзекуция на роби, бунтовници и други, които не са били пълноправни граждани. Смъртното наказание на кръста е премахнато през 337 г. от Константин Великият. Интересно е, че указът за премахване на разпъването на кръст е продиктуван от уважението към смъртта на самия Исус. Христос.

Приема се, че кръстната смърт и великите страсти на Христос са били необходими, за да се изкупи и удовлетвори Божията справедливост. Това обаче не е съвсем вярно, тъй като смъртта и страстта не могат да се разглеждат като средство за сигурно изплащане на задължение. Това е само местоположение да вземете предвид, че Бог По този начин Той довежда пред лицето Си хора, които са далеч от Него, които са отхвърлени и отлъчени. Разпятие следователно е символ на помирението. Освобождаване на хората от веригите на греха. Смърт Божият син всъщност е помирение между От Бога и хора. Тя отваря нова глава и открива пътя за всички хора да дойдат пред Господа. Според на Новия завет Бог не е едно със света, а Бог един този свят със себе си, защото това е човек, който се е отдалечил от Бог. Затова подобно събитие е било необходимо и е своеобразен символ на пречистването. Тук не става дума за изкупление или плащане на дългове. И нека не забравяме, че осъждането на Исус на такава смърт е извършено от хора, надарени със свободна воля.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]