Γιατί ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό;

[ Το περιεχόμενο του άρθρου προστατεύεται από Plagiashield ]

Γιατί ο Ιησούς πέθανε στο σταυρό? Τι είναι ο σταυρικός θάνατος; Ποια ήταν η σημασία της για τους Χριστιανούς;

Σταύρωση ήταν ένα είδος θανατικής ποινής που χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα, μεταξύ άλλων, οι Πέρσες, Ρωμαίοι, Φοίνικες και Καρχηδόνιοι, ως μορφή ατιμωτικής εκτέλεσης σε σκλάβους, επαναστάτες και άλλους που δεν ήταν πλήρεις πολίτες. Η θανατική ποινή του σταυρού καταργήθηκε το 337 μ.Χ. από το Κωνσταντίνος Ο Μέγας. Είναι ενδιαφέρον ότι το διάταγμα που καταργούσε τη σταύρωση προήλθε από το σεβασμό προς το θάνατο του ίδιου του Ιησού. Χριστός.

Θεωρείται ότι ο σταυρικός θάνατος και το μεγάλο πάθος του Χριστού ήταν απαραίτητα για τη λύτρωση και την ικανοποίηση της δικαιοσύνης του Θεού. Αυτό, ωστόσο, δεν είναι απολύτως αληθές, διότι ο θάνατος και το πάθος δεν μπορούν να θεωρηθούν ως το μέσο για την οριστική εξόφληση μιας υποχρέωσης. Είναι μόνο τοποθεσία να θεωρήσει ότι Θεός Έτσι έφερε μπροστά στο πρόσωπό του ανθρώπους που ήταν μακριά του, που είχαν απορριφθεί και αποκοπεί. Σταύρωση είναι επομένως ένα σύμβολο συμφιλίωσης. Ελευθερώνοντας τους ανθρώπους από τα δεσμά της αμαρτίας. Θάνατος Υιός του Θεού είναι στην πραγματικότητα μια συμφιλίωση μεταξύ Με το Θεό και τους ανθρώπους. Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο και ανοίγει το δρόμο για όλους τους ανθρώπους να έρθουν ενώπιον του Κυρίου. Σύμφωνα με της Καινής Διαθήκης Θεός όχι ένα με τον κόσμο αλλά Θεός ένα αυτόν τον κόσμο με τον εαυτό του, γιατί είναι ο άνθρωπος που έχει απομακρυνθεί από Θεός. Ένα τέτοιο γεγονός ήταν επομένως απαραίτητο και αποτελεί ένα είδος συμβόλου εξαγνισμού. Εδώ δεν τίθεται θέμα εξιλέωσης ή εξόφλησης χρεών. Και ας μην ξεχνάμε ότι η καταδίκη του Ιησού σε έναν τέτοιο θάνατο έγινε από ανθρώπους προικισμένους με ελεύθερη βούληση.

[ Το περιεχόμενο του άρθρου προστατεύεται από Plagiashield ]