Вярата, че всяко човешко същество има душа, е неизменна част от християнството. В Свещеното писание, а също и в частни откровения, има много пасажи, които потвърждават тази теза. Soul е нематериална същност, създадена от Бога - духовното измерение в нашето телесно съществуване на Земята.

Един от най-добрите пасажи, илюстриращи съществуване душа е тази на Евангелието на Матей:

"Затова не се страхувайте от онези, които убиват тялото, но не могат да убият душата. По-скоро се страхувайте от онзи, който може да унищожи и тялото, и душата в Геената."

Но кога човек получава душа?

Получаване на душа от човешко същество

Старохристиянските богослови са имали различни мнения по въпроса за това дали човешкото същество получава душа. Така например Свети Тома е смятал, че мъжките зародиши я притежават от 40-ия ден след зачеването, а женските - от 90-ия.

Настоящото учение на Църквата гласи, че човешкото същество вече е личност от момента на зачатието, така че, следвайки тази линия на учение, то има и душа.

Маркетинг за религиозно съдържание и др.
Изкуствен интелект