Τι διακρίνει το Εκκλησία από άλλους κοινότητες? Τι το κάνει ξεχωριστό; Σίγουρα, υπάρχουν αμέτρητοι λόγοι για να συμπεράνουμε τη μοναδικότητα της Εκκλησία. Μιλάω για Εκκλησία ως ένα ορισμένο κοινότητες.

Είναι απαραίτητο να ξεκινήσουμε με τον ορισμό της κοινότητας. Μια κοινότητα είναι μια ορισμένη κοινότητα άτομα που συνήθως σχηματίζουν μια άτυπη δομή που χαρακτηρίζεται από ισχυρούς δεσμούς, ακόμη και αδελφοσύνη.

Σίγουρα Εκκλησία είναι ένα από αυτά κοινότητες. Επιπλέον, είναι μια κοινότητα που ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες.

Αλλά τι διακρίνει Εκκλησία από άλλους κοινότητες? Η κοινότητα της Εκκλησίας αποτελείται από πιστούς που συγκεντρώνονται γύρω από ένα ον, το οποίο είναι ο Κύριος. Θεός. Φυσικά, όπως σε κάθε κοινότητακαθώς και στο Εκκλησία Οι άνθρωποι εδώ καθοδηγούνται από ορισμένες αρχές, αλλά οι αρχές αυτές δεν καθορίζονται μόνο από έναν γραπτό κώδικα (στην προκειμένη περίπτωση δεκάλογος), αλλά υπαγορεύονται σε μεγάλο βαθμό από μια ορισμένη ηθική. Κοινότητα Εκκλησία δίνει προτεραιότητα στο καλοσύνη του γείτονα και του άλλου προσώπου. Υπάρχουν σαφείς και αδιάσπαστες αρχές φιλίας, βοήθειας και αδελφοσύνης.

Όπως με κάθε κοινότητακαθώς και στο Εκκλησία υπάρχει μια ορισμένη ιεραρχία. Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, η ιεραρχία αυτή διακρίνεται από το γεγονός ότι δεν τοποθετεί το ένα πρόσωπο πάνω από το άλλο. Όλοι είναι ίσοι μεταξύ τους και ο καθένας μπορεί να υπολογίζει στην βοήθεια το άλλο άτομο.

Η εκκλησιαστική κοινότητα Προσεύχονται μαζί και δοξολογούν τον Κύριο, ακολουθώντας πολύ παρόμοιες απόψεις.