Kaj razlikuje Cerkev od drugih skupnosti? V čem je poseben? Vsekakor obstaja nešteto razlogov za sklepanje o edinstvenosti Cerkev. Govorim o Cerkev kot določen skupnosti.

Najprej je treba opredeliti pojem skupnosti. Skupnost je določena skupnost ljudi, ki običajno tvorijo neformalno strukturo, za katero so značilne močne vezi in celo bratstvo.

Vsekakor Cerkev je eden od tistih. skupnosti. Poleg tega je to skupnost, ki se razlikuje od drugih.

Toda kaj razlikuje Cerkev od drugih skupnosti? Cerkveno skupnost sestavljajo verniki, ki se zbirajo okoli enega bitja, to je Gospoda. Bog. Seveda je tako kot pri vseh skupnostkot tudi v Cerkev Ljudje se tu ravnajo po določenih načelih, ki pa niso določena le s pisnim kodeksom (v tem primeru dekalog), vendar jih v veliki meri narekuje določena morala. Skupnost Cerkev daje prednost spletni strani . dobrota bližnjega in druge osebe. Obstajajo jasna in neomajna načela prijateljstva, pomoči in bratstva.

Kot pri vseh skupnostkot tudi v Cerkev obstaja določena hierarhija. V tem primeru se ta hierarhija razlikuje po tem, da ne postavlja ene osebe nad drugo. Vsi so enakovredni drug drugemu in lahko računajo na pomoč druge osebe.

Cerkvena skupnost Skupaj molijo in slavijo Gospoda ter sledijo zelo podobnim stališčem.

Umetna inteligenca