Čo rozlišuje Kostol od ostatných komunity? Čím je výnimočný? Určite existuje nespočetné množstvo dôvodov, prečo sa dá konštatovať jedinečnosť Kostol. Hovorím o Kostol ako určitý komunity.

Je potrebné začať definíciou spoločenstva. Komunita je určitý komunita ľudia, ktorí zvyčajne tvoria neformálnu štruktúru vyznačujúcu sa silnými väzbami a dokonca bratstvom.

Určite Kostol je jedným z tých. komunity. Okrem toho je to komunita, ktorá sa odlišuje od ostatných.

Čo však odlišuje Kostol od ostatných komunity? Cirkevné spoločenstvo tvoria veriaci, ktorí sa zhromažďujú okolo jednej bytosti, ktorou je Pán Boh. Samozrejme, ako v každom komunitaako aj v Kostol Ľudia sa tu riadia určitými zásadami, ktoré však nie sú určené len písaným kódexom (v tomto prípade dekalóg), ale do veľkej miery sú diktované určitou morálkou. Komunita Kostol uprednostňuje . dobrota blížneho a druhého človeka. Existujú jasné a neporušiteľné zásady priateľstva, pomoci a bratstva.

Ako pri každom komunitaako aj v Kostol existuje určitá hierarchia. V tomto prípade sa však táto hierarchia vyznačuje tým, že nestavia jednu osobu nad druhú. Všetci sú si navzájom rovní a každý sa môže spoľahnúť na pomoc druhú osobu.

Cirkevné spoločenstvo Spoločne sa modlia a chvália Pána, pričom majú veľmi podobné názory.