Mitä Jumala käskee kahdeksannessa käskyssä?

Dekalogi on yksi niistä peruslaeista, joita kristityt noudattavat tänäkin päivänä. Se on joukko moraalisia periaatteita, joiden mukaan meidän tulisi toimia kaikilla elämämme osa-alueilla. Dekalogi on kirjoitettu Mooseksen kirjaan (Mooseksen toinen kirja). Raamatun kertomuksen mukaan Jumala Jahve saneli kymmenen käskyä Moosekselle Siinain vuorella israelilaisten vaeltaessa Kanaaniin....