Missä konfirmaation voi tehdä käsin? Onko edes mahdollista toimittaa konfirmaatio sellaiselle, joka ei ole sitä ennen tehnyt? Vastaanotto sakramentti Konfirmaatio, joka kuuluu kristillisen vihkimyksen sakramentteihin, on välttämätön armon täydentäjänä. kastekoska konfirmaation kautta kastettu toistuvasti ja edelleen meistä tulee läheisempiä kumppaneita Kirkko ja Herra Jumala. Aina ei kuitenkaan ole mahdollista saada konfirmaatiota, kun siihen on mahdollisuus. Usein ihmiset, jotka eivät ole saaneet konfirmaatiota, kääntyvät takaisin väärältä tieltä ja, korjatakseen virheensä, tuntevat tarvetta tulla sovitetuiksi yhteen Jumala haluavat tehdä sakramentti Vahvistus. Vaikka uskovien on siis pakko saada konfirmaatio tietyssä, sopivassa elämänvaiheessa, on olemassa tiettyjä sääntöjä, jotka määrittelevät hätätilanteen, jossa uskovat voivat saada konfirmaation jo aikuisina. Näihin periaatteisiin kuuluvat:

 

  • hakija on täysi-ikäinen, yli 21-vuotias.
  • on parhaillaan valmistelemassa suoraan vastaanottamaan avioliiton sakramentti
  • aikoo laillistaa epävirallisen suhteen
  • haluaa tulla isäksi tai kummitätinimitettiin tällaiseen tehtävään

Papin on sitten selitettävä syy siihen, miksi henkilö ei ole saanut konfirmaatiota tietyn ajan kuluessa, ja arvioitava tilanne. Tämän lisäksi hakija ei saa elää epävirallisessa tai ei-sakramentaalisessa parisuhteessa ja hänen on noudatettava seuraavaa Kirkko. Tätä varten järjestetään myös haastattelu siinä seurakunnassa, johon ehdokas kuuluu. Vahvistuksen saamiseksi on tarpeen laatia seuraavat asiakirjat: todistus siitä, että kaste St. (näyttelyesineet seurakunta kaste), todistus usko ja uskonnonharjoitus (asuinpaikan seurakunta antaa), hiippakunnallinen todistus konfirmaatioon valmistautumisen suorittamisesta (konfirmaatioon valmistautumisen seurakunta antaa), todistus konfirmaation tunnustukset St., henkilökortti.
Sitten konfirmaatiota varten hakijan on valmistauduttava siihen asianmukaisesti osallistumalla teemakokouksiin. Osoitteeseen ehdokkaiden valmistautuminen vastaa täysin Pastori seurakunnan jäsen, ja hän päättää asiasta, millä tavoin miten tämä toteutetaan.
Vahvistusta ei siis voi tehdä noin vain. Vahvistus on tietty prosessi, johon on liitettävä asianmukainen valmistautuminen.