Miten löytää kutsumus? Aloitetaan ensin siitä, mitä se oikeastaan on. Kutsumus pappeuteen on "kutsu uhrata Kristuksen uhri ja voima jakaa hänen pappeutensa". Henkilön, joka päättää siirtyä hengelliseen tilaan, tulisi miettiä päätöstään vakavasti. Kyse ei ole vain päätöksen ajallisten hyötyjen tarkastelusta. Mahdollisten pappiskandidaattien tehtävänä tulisi olla Jumalan äänen kuunteleminen ja kutsumuksen etsiminen.

Miten löydämme tämän kutsumuksen? On tärkeää ymmärtää, että kutsumus tulee Jumalalta itseltään. Mikä olisikaan parempi tapa ottaa yhteyttä Jumala kuin rukous? Kun etsimme kutsumusta, meidän pitäisi puhua Jumalan kanssa. Meidän tulisi etsiä merkkejä ja symboleja, joita Hän voi jättää meille jokapäiväiseen elämäämme. Tätä varten kannattaa käydä mahdollisimman usein jumalanpalveluksissa. Kun etsimme omaa tietämme, kannattaa myös keskustella pappien kanssa. Kysykäämme heiltä, miten he havaitsivat kutsumuksensa ja mikä sai heidät ryhtymään Jumalan sanan julistamistehtävään.

Kun harkitsemme kutsumusta, meidän on muistettava säilyttää tasapaino ja mielenrauha. Älkäämme tehkö näin tärkeitä päätöksiä tunteella. Etsikäämme sen sijaan rauhallisuutta, jonka avulla voimme kuulla Jumalan äänen paremmin. Tätä voi auttaa yhteydenpito luontoon, metsäkävelyt, vuoristovaellukset jne. Etsikäämme siis merkkejä, pitäkäämme mielemme avoimena ja luottakaamme Jumalaan, joka haluaa hyvää meille.