Kāpēc Baznīca godina Mariju? Mariāņu dievkalpojums

Marija ir viena no vissvarīgākajām figūrām visā katoļu baznīcā. Viņa ir pieminēta gandrīz katrā Euharistijas lūgšanā. Bet kāpēc Baznīca godina Mariju? Kāpēc viņa ieņem tik augstu vietu Baznīcas hierarhijā? Atbildēm uz šiem jautājumiem vajadzētu būt acīmredzamām, un tās patiešām nāk pie mums pašas no sevis. Marija ir unikāla sieviete. Viņa ir Dieva Māte. Viņa tika izvēlēta...