Kā pirms bēru ceremonijas lūgties Rožukroni par mirušo?

 • Rožukronis Mirušajiem mēs sākam ar krusta zīmi.
 • Tad mēs skaitām "Apustuļu ticības apliecību".
 • Pēc tam mēs uzskaitām aplūkojamo noslēpumu.
 • Pēc pārdomām par katru noslēpumu mēs atkārtojam:
  • 1 reizi "Mūsu Tēvs",
  • 10 "Ave Marija",
  • 1 reizi "Slava Tēvam",
  • 1 reizi "Mūžīgā atpūta",
  • Mēs atkārtojam šo ciklu ar katru no noslēpumiem.

Kristīgajā tradīcijā lūgšanai par mirušajiem jau gadsimtiem ilgi tiek piešķirta liela nozīme. Tā ir lūgšana par viņu dvēseli kā aizlūgšana Dievam, kurā mēs lūdzam Viņu parādīt mirušajam pareizo ceļu un aizvest viņu uz Debesu valstību. Lūgšana par mirušajiem savā ziņā ir arī mēģinājums runāt ar mirušajiem, nodot viņiem viņu rūpes, bailes vai ilgas. Šādas sarunas laikā mēs vēršamies pie Viņa ar Dieva starpniecību.

Lūgšana par mirušajiem arī palīdz cilvēkiem mirstībā apzināties, cik trausla ir mūsu dzīve un ka viss, kas tai seko, ir neizbēgams. Rožukroņa lūgšana ir lūgšana, kas kristietībā tiek kultivēta kopš viduslaikiem, tostarp sēru gadījumos.

Tomēr šajā gadījumā lūgšana nedaudz atšķiras no standarta rožukroņa skaitīšanas. Kā izskatās rožukroņa lūgšana par mirušo pirms bēru ceremonijas? Šī, protams, ir saīsināta versija, jo ceremonijas laiks bija ierobežots. Ir ierasts lūgties rožukroni, kas veltīts tikai vienai no četrām daļām (priecīgajam, slavējamajam, bēdīgajam un gaišajam noslēpumam). Tā ir brīvi izvēlēta dievkalpošana, un tas, ka pirms bēru ceremonijas par mirušo tiek lūgts rožukronis, nenozīmē, ka obligāti ir jāizvēlas bēdīgais noslēpums. Pārējais tiek darīts diezgan standarta veidā, tas ir, vienas personas vadībā, kas vadīs šādu lūgšanu.

Reliģiskā satura mārketings un vairāk
Mākslīgais intelekts