Ko Dievs caur sapni par kāpnēm uz debesīm pavēstīja Jēkabam?

Jēkabs ir viena no Vecās Derības Bībeles figūrām. Viņš tiek saukts arī par Izraēlu - Dieva pretinieku. Viņš bija Īzaka un Rebekas dēls. Vēl mātes miesās viņš cīnījās ar savu brāli Ēzavu. Brāļiem bija jākļūst par divu atsevišķu tautu pirmsākumu. 1. Mozus grāmatā, kurā aprakstīts Jēkaba stāsts, ir pieminētas tā sauktās Jēkaba kāpnes, kuras sapņoja...