Всеки извършен грях носи определени последствия. Свещеникът в тайнството на покаянието и помирението може да ни опрости греховете, но това няма да премахне последствията от тях.

Най-често свещеникът нарежда на каещия се да се моли, въпреки че може да се наложи да поправи нанесена щета или да направи дарение за избрана кауза. Наложеното покаяние трябва да бъде изпълнено най-късно до следващата изповед.

Грех ли е да не се покаеш?

Когато наложеното покаяние не е изпълнено и в същото време не е придружено от лоша воля, тогава изповедта все още остава валидна.

Искреното изповядване на греховете, желанието да се скъса с греха и опрощението от свещеника винаги гарантират валидността на това тайнство. Въпреки това е добре да се каже едно изключително покаяние все пак преди следващата изповед. В случай че сте забравили коя е била част от нея, можете да изберете която и да е молитва и да я кажете за опрощаване на греховете.

Ако обаче не сте се покаяли по никакъв начин за предишна изповед, трябва да информирате свещеника при следващото тайнство. Свещеникът ще реши дали покаянието трябва да бъде извършено или не.