Абрахам (първоначално Аврам) се счита за първия Еврейски патриарх. Според библейския разказ той е баща на целия еврейски народ.

Аврам, заедно с цялото си семейство, първоначално живее в халдейския град Ур. От град Ур Аврам тръгва на пътешествие по заповед на своя Бог Яхве. Бог И Той се яви на Аврам и му каза да излезе от родната си земя и от бащиния си дом в земята, която щеше да му покаже [(Битие 12:1)].

В този момент е дадено и първото обещание Яхве към Абрама. Той обещава да го направи велик народ и да прослави името му по целия свят. Въпреки преклонната си възраст Аврам тръгва на път заедно с жена си и племенника си. Когато пристигнаха в близост до Sychem,

Аврам но трябваше да раздели земята с племенника си Flyкойто избра цялата долина за себе си JordanАврам пък отива в земята на Израел. Яхве каза той на Абрама да гледа пред себе си и да гледа от мястото, на което стои, на север, на юг, на изток и към морето; цялата страна, която видя, даде на него и на потомството му за всички времена. вечност [(13:14-15)]. Това е второто обещание, което Бог на своя избраник.

На 99-годишна възраст Аврам отново страда разкрития Бог.

Този път, в замяна на жертвата, той направи Бог за него като баща на народите. Отсега нататък той трябваше да се идентифицира име на Абрахам (баща на много хора) и трябвало да постави началото на кралска династия, започвайки с потомък, който се родил година по-късно.