Кръщението е първото и в същото време най-важното тайнство, което човек получава. То ни освобождава от игото на първородния грях. Нарича се тайнство на присъединяването, защото приемането му ни приобщава към християнската общност. Приемането на Кръщението поставя началото на връзката ни с От БогаКръщението е началото на дългото пътуване към вярата. Кръщението е необходимо, за да имаме вечен живот. Без Кръщение не можем да получим и другите тайнства. Кръщението най-често се приема от бебета. В Католическата църква този ритуал се състои в изливане на светена вода върху главата и произнасяне на думите от свещеника: "Кръщавам ви в името на Отца и Сина и Светия Дух".

През годините е имало много спорове около темата за кръщението на децата. Все повече са гласовете, които казват, че това е налагане на религия на детето против неговата воля. Някои родителЦърквата е решила да не кръщава децата им и да им остави избора да го направят, когато станат достатъчно големи, за да вземат това решение. Интересно е да се отбележи, че в миналото не е било обичайно да се кръщават деца. Това тайнство се приема предимно от възрастни. Същият е случаят и с Исус Христоскойто беше кръстен едва на 30-годишна възраст.

Кой е кръстил Исус Христос?

Исус Той е покръстен от Йоан Кръстител в река Йордан в началото на 27-28 г. Това е знаково събитие в историята на християнството. Тя поставя началото на мисионерската дейност на Исус Христос. След като се кръсти Христос Той започна да се моли. Тогава небето се отвори и Светият Дух слезе върху него във вид на гълъб. Глас от Бога също каза: "Ти си Моят възлюбен син, в теб е Моето благоволение". 

Исус нямаше нужда да бъде кръщаван, защото беше заченат от Светия Дух. Той обаче го прави от любов към хората и за да изпълни съдбата си. Той въвежда тайнственото кръщение едва след възкресението си. Въпреки това кръщението на Исус в река Йордан е от решаващо значение за човечеството. То дава на вярващите възможност да се очистят от първородния грях. Това е и началото на публичната дейност на Исус, която впоследствие отваря пътя към вечния живот в небето.