Chrzest jest pierwszym i zarazem najważniejszym sakramentem przyjmowanym przez człowieka. Uwolnieniem się od jarzma grzechu pierworodnego. Jest nazywany sakramentem przystąpienia, ponieważ jego przyjęcie włącza nas do społeczności chrześcijańskiej. Przyjęcie chrztu rozpoczyna naszą relację z Bogiem; jest początkiem długiej drogi wiary. Bycie ochrzczonym jest niezbędne, aby dostąpić życia wiecznego. Bez chrztu nie możemy przyjąć także pozostałych sakramentów. Chrzest najczęściej przyjmują niemowlaki. W Kościele katolickim ten obrzęd polega na polaniu głowy wodą święconą i wypowiedzeniu przez księdza słów: “Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.

Przez lata wokół tematu chrzczenia noworodków narosło wiele kontrowersji. Coraz częściej pojawiają się głosy, że jest to narzucanie dziecku religii wbrew jego woli. Część rodziców rezygnuje z chrzczenia swoich dzieci i postanawia pozostawić im wybór w tej sprawie, gdy już będą wystarczająco dorośli i dojrzali, aby podjąć tę decyzję. Co ciekawe w dawnych czasach nie istniał zwyczaj chrzczenia dzieci. Do tego sakramentu przystępowały głównie osoby dorosłe. Podobnie było w przypadku samego Jezusa Chrystusa, który przyjął chrzest dopiero w wieku 30 lat.

Kto ochrzcił Jezusa Chrystusa?

Jezus został ochrzczony z rąk Jana Chrzciciela w rzece Jordan na przełomie 27 i 28 r. Było to przełomowe wydarzenie w dziejach chrześcijaństwa. Wiązało się to z początkiem misyjnej działalności Jezusa Chrystusa. Po przyjęciu chrztu Chrystus zaczął się modlić. Wtedy otworzyło się Niebo i zstąpił na niego Duch Święty w postaci gołębicy. Odezwał się także głos od Boga: “Tyś jest mój syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. 

Jezus nie potrzebował przyjmować chrztu, ponieważ został poczęty z Ducha Świętego. Zrobił to jednak z miłości dla ludzi i aby wypełnić swoje przeznaczenie. Chrzest sakramentalny ustanowił dopiero po swoim zmartwychwstaniu. Jednak przyjęcie chrztu przez Jezusa w Jordanie było kluczowe dla ludzkości. Dawało wierzącym szansę na oczyszczenie się z grzechu pierworodnego. Było również początkiem publicznej działalności Jezusa, która w konsekwencji otworzyła nam drogę do życia wiecznego w Niebie.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja