Co to jest łaska uświęcająca? Każdy człowiek w momencie przyjścia na świat jest obciążony grzechem pierworodnym. Wynika to oczywiście z przeszłości Adama i Ewy, którzy nie potrafili uszanować daru otrzymanego od Boga i zgrzeszyli, sięgając po owoc drzewa poznania dobra i zła. Jednak Bóg w swojej dobroci postanowił zlitować się nad człowiekiem i zesłał na świat swojego syna Jezusa Chrystusa, aby ten wyciągnął człowieka z rąk zła i dał mu szansę na życie wieczne. 

Ludzie rodzą się jarzmem grzechu pierworodnego. Przez tysiące lat uniemożliwiało im to osiągnięcie zbawienia. Bowiem wejście do Królestwa Niebieskiego wymaga zwycięstwa nad grzechem. Przełomowym momentem w dziejach ludzkości jest chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie. Odtąd każda osoba przyjmująca chrzest staje się czysta. Zmywa z siebie piętno grzechu pierworodnego. To wydarzenie oraz zmartwychwstanie Jezusa otwarło ludzkości drogę do wieczności. Ponadto wraz z przyjęciem chrztu człowiek zaczyna znajdować się w stanie łaski uświęcającej.

Stan łaski uświęcającej

Łaska uświęcająca to stan szczególnej bliskości z Bogiem. Moment, w którym nasza dusza jest czysta i wolna od grzechu. Człowiek doświadcza łaski uświęcającej, kiedy nie ma na sumieniu żadnych grzechów ciężkich i śmiertelnych. Traci ją w momencie ich popełnienia. Sposobem na osiągnięcie stanu łaski uświęcającej jest regularna spowiedź, w wyniku której Bóg odpuszcza nam grzechy, modlitwa oraz przyjmowanie Komunii Świętej.

Sztuczna Inteligencja