Ce este har sfințitor? Fiecare ființă umană, în momentul nașterii, este împovărată de păcatul originar. Aceasta, desigur, provine din trecutul lui Adam și al Evei, care nu au fost capabili să respecte darul primit de la Dumnezeu și au păcătuit prin atingerea fructului din pomul cunoașterii binelui și răului. Cu toate acestea, Dumnezeu în bunătatea sa, a decis să aibă milă de om și și-a trimis fiul în lume. Isus HristosPentru ca să ia omul din mâna răului și să-i dea șansa vieții veșnice. 

Oamenii se nasc cu jugul păcatului originar. Timp de mii de ani, i-a împiedicat să obțină mântuirea. Căci intrarea în Împărăția Cerurilor presupune victoria asupra păcatului. Punctul de cotitură în istoria omenirii este botezul lui Iisus Hristos în Iordan. De acum încolo, fiecare persoană care primește botez Ea devine pură. Ea spală stigmatul păcatului originar. Acest eveniment și învierea lui Isus au deschis calea spre eternitate pentru omenire. Mai mult, odată cu primirea botezului, omul începe să fie într-o stare de har sfințitor.

Starea de har sfințitor

Harul sfințitor este o stare de apropiere specială față de De Dumnezeu. Momentul în care suflet este pură și lipsită de păcat. Omul experimentează harul sfințitor atunci când nu are păcate grave sau mortale pe conștiință. Își pierde mințile în momentul în care le comite. Calea pentru a atinge starea de har sfințitor este mărturisirea regulată, în urma căreia Dumnezeu ne iartă păcatele, rugăciunea și primirea Sfintei Împărtășanii.

Marketing pentru conținut religios și nu numai
Inteligența artificială