Čo je to posväcujúcu milosť? Každý človek je v okamihu narodenia zaťažený prvotným hriechom. To, samozrejme, vychádza z minulosti Adama a Evy, ktorí nedokázali rešpektovať dar, ktorý dostali od Boha, a zhrešili, keď siahli po ovocí zo stromu poznania dobra a zla. Avšak, Boh vo svojej dobrote sa rozhodol zmilovať nad človekom a poslal na svet svojho syna Ježiš KristusAby vytrhol človeka z rúk zla a dal mu šancu na večný život. 

Ľudia sa rodia s jarmom prvotného hriechu. Tisíce rokov im bránila v dosiahnutí spásy. Vstup do nebeského kráľovstva si totiž vyžaduje víťazstvo nad hriechom. Zlomovým bodom v dejinách ľudstva je krst Ježiša Krista v Jordánsku. Odteraz bude každá osoba, ktorá dostane krst Stáva sa čistou. Zmýva zo seba stigmu prvotného hriechu. Táto udalosť a Ježišovo vzkriesenie otvorili ľudstvu cestu do večnosti. Okrem toho prijatím krstu sa človek dostáva do stavu posväcujúcej milosti.

Stav posväcujúcej milosti

Posväcujúca milosť je stavom osobitnej blízkosti k Bohom. Moment, keď náš duša je čistý a bez hriechu. Človek zakúša milosť posväcujúcu, keď nemá na svedomí žiadne ťažké ani smrteľné hriechy. Stratí ju v okamihu, keď ich spácha. Cestou k dosiahnutiu stavu posväcujúcej milosti je pravidelná spoveď, vďaka ktorej nám Boh odpúšťa hriechy, modlitba a prijímanie svätého prijímania.