Święty Tomasz z Akwinu żył w latach 1225-1274. Jest uznawany za jednego z najwybitniejszych filozofów swojej epoki. Należał do zakonu dominikanów. Jego prace teologiczne i rozważania o naturze świata wywarły bardzo duży wpływ na chrześcijaństwo. Św. Tomasz jest jednym z doktorów Kościoła Katolickiego. Został kanonizowany w 1323 r. przez papieża Jana XXII. Do najbardziej popularnych dzieł Tomasza z Akwinu należą “Summa contra Gentiles” oraz “Summa Theologica”.

Św. Tomasz dokonał rozdziału wiedzy od wiary. Uważał, że człowiek nie jest w stanie zgłębić rozumem wszystkich prawd wiary. Do niektórych z nich jesteśmy w stanie dojść, używając wyłącznie zmysłów i skupienia. Przedstawił jednak rozumowe dowody na istnienie Boga. Jednym z nich jest ład i harmonia, które występują w naturze. Tomasz z Akwinu był zdania, że za istnieniem ruchu musi stać jakaś przyczyna; w tym wypadku istnienie siły wyższej w postaci Boga. Twierdził, że wszystkie stworzenia posiadają duszę, jednak człowiek jest najważniejszą istotą zaraz po Bogu, ponieważ jako jedyny potrafi myśleć.

Spostrzeżenia św. Tomasza na temat świata i wiary w większości zachowują swoją aktualność. Jednak w jego dziełach pojawiają się pewne tezy i poglądy, których głoszenie wydaje się dzisiaj bardzo ekscentryczne i krzywdzące dla wielu osób. Jednym z takich wątków jest stosunek św. Tomasza do kobiet. Jest on autorem m.in. takich cytatów:

Zarodek płci męskiej staje się człowiekiem po 40 dniach, zarodek żeński po 80. Dziewczynki powstają z uszkodzonego nasienia lub też w następstwie wilgotnych wiatrów.

Wartość kobiety polega na jej zdolnościach rozrodczych i możliwości wykorzystania do prac domowych.

Kobiety są błędem natury… tym ich nadmiarem wilgoci, temperaturą ciała świadczącą o cielesnym i duchowym upośledzeniu… są rodzajem kalekiego, chybionego, nieudanego mężczyzny.

Nie da się ukryć, że są to bardzo kontrowersyjne tezy, które mogą sprawić przykrość wielu kobietom. Św. Tomasz stawia kobiety w roli słabszej istoty, która nie ma predyspozycji do samodzielnego bytu. Potrzebuje mężczyzny, który o nią zadba. Kobiety są przeznaczone do rozmnażania i zajmowania się domem. Zdaniem części teologów św. Tomasz, pisząc w ten sposób o kobietach, podważa doskonałość i nieomylność Boga, który stworzył człowieka na własne podobieństwo.