Czy antychryst jest już na Ziemi? Antychryst w największym skrócie jest przeciwieństwem Chrystusa. Istotą, która przyjdzie na świat, aby wykonywać wolę szatana. Zakwestionować boski porządek świata; odciągnąć ludzi od Boga. Zniszczyć religię i sprowadzić ludzkość na drogę zła. Antychryst będzie szatanem w postaci człowieka, podobnie jak Chrystus był jednocześnie Bogiem i człowiekiem. Panowanie antychrysta ma trwać 1260 lat, aż do ponownego przyjścia Chrystusa, który go pokona. Antychryst to największy wróg Jezusa.

Antychryst – kto to?

Antychryst nie jest wyimaginowanym bytem wymyślonym przez człowieka ani wytworem kultury. Jego motyw przewija się w wielu fragmentach Pisma Świętego. O jego nadejściu możemy przeczytać m.in. w Księdze Proroka Daniela, listach św. Pawła Apostoła oraz w Apokalipsie św. Jana Apostoła. Antychryst ma wypełniać wolę szatana na Ziemi. Zdobyć potężne wpływy, które umożliwią mu kontrolowanie ludzi; wejście do ich umysłów i nakłanianie do czynienia zła. Antychryst nie ujawni się jednak od razu. Dla wielu ludzi będzie na początku atrakcyjny. Wielu z nich będzie nim zaślepionych. Będzie kusił ich wizją przyjemnego życia. Zachęcał do grzechu. To będzie jego sposób na rządzenie światem.

Jak rozpoznać Antychrysta?

Nie wiemy, kim będzie antychryst i kiedy nadejdzie. Wiele osób uważa, że jest on już wśród nas. W liście św. Jana Apostoła czytamy: “Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak, jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi, bo oto teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów; stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina”. Wynika z tego, że w historii ludzkości mogło przewinąć się już wielu antychrystów, czyli kusicieli wypełniających wolę szatana. Nie wiadomo jednak, czy na Ziemi znajduje się już główny antychryst, który ma stawić czoła Bogu. Wiemy natomiast, że jego panowanie ma trwać 1260 lat i zakończyć się przyjściem Chrystusa i ponownym wybawieniem ludzkości z rąk zła.

W przeszłości wskazywano już wiele osób, jako potencjalnych antychrystów. Przewinęły się takie postacie jak rzymski cesarz Neron, Fryderyk Barbarossa, Napoleon Bonaparte, Józef Stalin, czy Adolf Hitler. Na chwilę obecną ludzie dopatrują się antychrysta wśród ważnych polityków, wpływowych biznesmenów, aktorów, piosenkarzy i celebrytów. Należy jednak podchodzić do takich informacji z ostrożnością. Naszym zadaniem jest modlitwa, wypełnianie Słowa Bożego i trzymanie się dobrych wartości.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja