Este Anticristul deja pe Pământ? Antihristul, în termenii cei mai scurți, este opusul lui Hristos. O ființă care va veni în lume pentru a face voia lui Satan. Pentru a contesta ordinea divină a lumii; pentru a-i îndepărta pe oameni de Dumnezeu. Distrugeți religia și conduceți omenirea pe calea răului. Antihristul va fi Satana sub formă de om, așa cum Hristos a fost în același timp De Dumnezeu și omul. Domnia lui Antihrist va dura 1260 de ani, până la a doua venire a lui Hristos, care îl va învinge. Anticristul este cel mai mare dușman al lui Isus.

Antihrist - cine este?

Antihristul nu este o entitate imaginară inventată de om sau un produs al culturii. Motivul său revine în multe pasaje din Sfânta Scriptură. Despre venirea sa putem citi, printre altele, în Cartea profetului Daniel, în scrisorile Sfântului Apostol Pavel și în Apocalipsa Sfântului Apostol Ioan. Antihristul va îndeplini voința lui Satana pe Pământ. Să obțină o influență puternică care să-i permită să controleze oamenii; să pătrundă în mințile lor și să-i convingă să facă rău. Cu toate acestea, Antihristul nu se va arăta imediat. Mulți oameni îl vor găsi atractiv la început. Mulți vor fi orbiți de el. El îi va ispiti cu viziuni ale unei vieți plăcute. El îi va încuraja să păcătuiască. Acesta va fi modul său de a conduce lumea.

Cum să-l recunoaștem pe Antihrist?

Nu știm cine va fi Anticristul și când va veni. Mulți oameni cred că el este deja printre noi. În scrisoarea Sfântului Apostol Ioan citim: "Copiieste deja ultima Se apropie ceasul și, după cum ați auzit, vine Antihristul, căci iată, tocmai au apărut mulți antihriști; de aceea știm că este deja ultimul ceas. Acest lucru implică faptul că este posibil să fi existat deja mulți anticriști în istoria omenirii, adică ispititori care fac voia lui Satana. Cu toate acestea, nu se știe dacă anticristul principal care îl va înfrunta pe Dumnezeu este deja pe Pământ. Ceea ce știm este că domnia sa va dura 1260 de ani și se va încheia cu venirea lui Hristos și cu răscumpărarea omenirii din mâinile răului.

Mulți oameni au fost identificați ca potențiali anticriști în trecut. Au fost menționate figuri precum împăratul roman Nero, Frederick Barbarossa, Napoleon Bonaparte, Iosif Stalin și Adolf Hitler. În acest moment, oamenii îl caută pe anticrist printre politicieni importanți, oameni de afaceri influenți, actori, cântăreți și celebrități. Cu toate acestea, astfel de informații trebuie abordate cu prudență. Sarcina noastră este să ne rugăm, să ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu și să ne păstrăm valorile bune.