Svatý Tomáš Akvinský žil v letech 1225 až 1274 a je považován za jednoho z největších filozofů své doby. Patřil k dominikánskému řádu. Jeho teologická díla a úvahy o podstatě světa měly na křesťanství velmi silný vliv. Svatý Tomáš je jedním z doktorů katolické církve. V roce 1323 byl papežem Janem XXII. svatořečen. Mezi nejznámější díla Tomáše Akvinského patří "Summa contra Gentiles" a "Summa Theologica".

Svatý Tomáš oddělil poznání od víry. Věřil, že člověk není schopen pochopit všechny pravdy víry svým rozumem. K některým z nich jsme schopni dospět pouze pomocí našich smyslů a soustředění. Předložil však racionální důkazy pro existence Bůh. Jedním z nich je řád a harmonie v přírodě. Tomáš Akvinský zastával názor, že za existencí pohybu musí být příčina, v tomto případě existence vyšší moci v podobě Boha. Tvrdil, že všichni tvorové mají duši, ale člověk je po Bohu nejdůležitější bytostí, protože jako jediný dokáže myslet.

Tomášovy postřehy o světě a víře jsou z velké části stále aktuální. V jeho díle jsou však některé teze a názory, jejichž hlásání se dnes zdá být velmi výstřední a pro mnoho lidí zraňující. Jedním z takových témat je postoj svatého Tomáše k ženám. Je mimo jiné autorem těchto citátů:

Mužské embryo se stává lidskou bytostí po 40 dnech, ženské embryo po 80. Dívky vznikají z poškozených spermií nebo v důsledku vlhkých větrů.

Hodnota ženy spočívá v její reprodukční schopnosti a schopnosti být využívána pro domácí práce.

Ženy jsou omylem přírody... se svou nadměrnou vlhkostí, tělesnou teplotou svědčící o tělesném a duchovním handicapu... jsou jakýmsi mrzákem, chybujícím, selhávajícím člověkem.

Nelze popřít, že se jedná o velmi kontroverzní teze, které mohou mnoho žen trápit. Svatý Tomáš staví ženu do role slabší bytosti, která není předurčena k samostatné existenci. Potřebuje muže, který se o ni postará. Ženy jsou určeny k reprodukci a péči o domácnost. Podle některých teologů svatý Tomáš tím, že takto píše o ženách, podkopává dokonalost a neomylnost Boha, který stvořil člověka ke svému obrazu.

Marketing náboženského obsahu a další
Umělá inteligence