Dlaczego Jezus przyjął chrzest? Czym był Chrzest Pański? Chrzest Chrystusa jest w chrześcijaństwie ważnym wydarzeniem, które tak naprawdę rozpoczyna ważny okres nauczania i duchowej działalności Jezusa. W dzisiejszym Kościele jest również świętem, które zamyka okres Świąt Bożego Narodzenia. W Kościele rzymskokatolickim, jak i Kościołach greckokatolickich, przypada w najbliższą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Święty Jan podaje, że miejscem, w którym Jezus Chrystus został ochrzczony miała być Betania, po drugiej stronie Jordanu.

Jako Betanię Zajordańską badacze wskazują dzisiejsze Chirbet el Medesz, gdzie możemy znaleźć potok, który wpływa do rzeki Jordan. Samego aktu chrztu Pana Jezusa Chrystusa miał dokonać Jan Chrzciciel. Jach Chrzciciel, zwany również Janem Baptystą był żydowskim pustelnikiem. Dla chrześcijan (oraz muzułmanów) jest on prorokiem. Według Świętego Łukasza urodził się pół roku przed Chrystusem, byli więc w podobnym wieku.

Był synem żydowskiego kapłana Zachariasza i niepłodnej kobiety. Jego matka, Ewa, była prawdopodobnie krewną Marii. Jan, po odejściu swoich rodziców zrezygnował z możliwości bycia kapłanem i wkroczył na drogę pustelniczą na Pustyni Judzkiej.

Jezus poprzez przyjęcie chrztu od Jana Chrzciciela solidaryzuje się ze wszystkimi grzesznikami, których przyszedł zbawić. Wydarzenie to ma więc charakter symboliczny, biorąc pod uwagę fakt, że było to wydarzenie, które rozpoczynało jego duchową działalność. Jezus upodabnia się w ten sposób do grzeszników.

Marketing dla treści religijnych i nie tylko
Sztuczna Inteligencja