Dlaczego Mieszko 1 przyjął chrzest polski?

Dlaczego Mieszko 1 przyjął chrzest polski?

Dlaczego Mieszko I przyjął chrzest Polski? Jakie były jego pobudki i z czego wynikała cała ta sytuacja? Chrzest Polski był wydarzeniem bezprecedensowym w całej historii naszego kraju. Dlaczego jednak w kraju całkowicie pogańskim, jakim były wówczas ziemie polskie zdecydowano się na taki ruch? Dlaczego władca całego kraju jakim był Mieszko I przyjął własny chrzest a co za tym idzie chrzest polski?

Prawdopodobnie nie istnieje jedna prosta odpowiedź na to pytanie, do odpowiedzi prawidłowej możemy się jedynie nieco zbliżyć. Jak wspomniano już wcześniej przejście całego kraju na chrześcijaństwo było w dużej mierze podyktowane pobudkami politycznymi. Nasi najwięksi sąsiedzi, będący jednocześnie naszym największym zagrożeniem byli Katolikami.

Z łatwością mogli atakować nasz kraj pod pretekstem obrony chrześcijaństwa. Po drugie oficjalna zmiana wyznania ułatwiała stosunki z zachodem. Większość Europy w tamtym okresie była już chrześcijańska, a pozostałe przy pogaństwie kraje dosyć szybko zmieniały swoje religie. Po trzecie liczył się prestiż na arenie międzynarodowej, którego bez poparcia większości mocarstw, oraz bez poparcia papiestwa, nie moglibyśmy nigdy osiągnąć. Bezpośrednią przyczyną polityczną był sojusz zawarty z naszym południowym sąsiadem, czyli Czechami i ślub Mieszka I z księżniczką Dobrawą.

Najprostszą odpowiedzią na pytanie „dlaczego Mieszko I przyjął chrzest polski?” będzie to, że robił to z pobudek politycznych oraz ogólnych nastrojów panujących wówczas w europie.