Co nam dał chrzest polski?

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]

Chrzest polski bez wątpienia jest jednym z najważniejszych wydarzeń w historii naszego Państwa. Pod pojęciem chrztu polski kryje się wydarzenie jakim był chrzest księcia Polan Mieszka I. Jest on elementem, od którego oficjalnie zaczyna się historia i dziedzictwo chrześcijańskiej polski. Zapoczątkował on proces chrystianizacji naszych ziem i zapoczątkował istnienie polskiego Kościoła Katolickiego.

Chrzest polski datowany jest na 966 r. naszej ery, chociaż nie jest to do końca pewne, ponieważ źródła historyczne różnią się nieco od siebie. W chrzcie polski należy upatrywać wielu następstw zarówno symbolicznych, jak i tych strategicznych. Skutki chrztu należy rozdzielić na dwie główne grupy: skutki religijne oraz skutki polityczno – kulturowe.

Co nam dał chrzest polski w wymiarze skutków religijnych:

Chrzest polski (chrzest Mieszka) zapoczątkował proces chrystianizacji całego kraju, co w dużym skrócie oznaczało przyjęcie religii chrześcijańskiej w obrządku rzymskim przez większość mieszkańców ziem polskich w następnych latach. Sukces chrystianizacji w naszym kraju okazał się bardzo trwały, a samo wyznanie przetrwało na naszych ziemiach do współczesności.

Kolejnym bardzo widocznym skutkiem było rozbudowanie się struktur kościelnych. Na terenie całego kraju zaczęły powstawać budynki kościelne i zalążki kultury chrześcijańskiej.

Trzecim skutkiem religijnym, który należy wskazać jako skutek chrztu polski jest zmiana pojęć etycznych oraz zachowań wiernych, które były uwarunkowanych religijnie. Było to w dużej mierze związane z przekonaniem o losie jaki czeka człowieka po śmierci. Wielu ludzi zmieniało przez to swoją moralność.

Co nam dał chrzest polski w wymiarze skutków politycznych i kulturowych:

Do skutków politycznych możemy zaliczyć przede wszystkim zaistnienie państwa polskiego w kręgu kulturowym Europy Łacińskiej. Nawiązały się liczne sojusze oraz dalsze i bliższe relacje pomiędzy państwem Słowian oraz innymi łacińskimi nacjami. Rozpoczął się proces przejmowania wzorców polityczno – kultuowych od zachodnich partnerów. Wraz z dotarciem do nas nowych misjonarzy polanie uczyli się budowy nowych struktur i organizacji państwowych, systemu prawnego czy chociażby obyczajów.

Następnym skutkiem polityczno – kulturowym będącym następstwem chrztu polski jest z pewnością nawiązanie relacji pomiędzy kościołem i państwem, oraz podstawowe funkcjonowanie organów kościelnych i ich związki z polityką.

Z historycznych przekazów wiadomo, że chrzest polski owocował duchem ekumenicznej wolności i tolerancji. Warto zaznaczyć, że na terenach państwa polskiego bardzo mało było wojen na tle religijnym (mam tu na myśli okres po chrzcie polski). Nie trzeba również dowodzić jak wielkie znaczenie religia chrześcijańska miała dla współczesnej polski oraz dla całej naszej historii. Wątki te rozwinięte zostaną w kolejnych akapitach.

Co nam dał chrzest polski? Chrzest polski dał naszemu państwu bardzo wiele. Poczynając od nowych perspektyw do budowania struktur wewnątrz własnego państwa, poprzez umacnianie się relacji między ludźmi na terenie całego kraju, aż do otwarcia na nowe stosunki z bardziej wtedy rozwiniętymi państwami zachodnimi, co z kolei wpłynęło na zmianę naszej kultury i obyczajów.

[ Treść artykułu jest chroniona dzięki Plagiashield ]