Kto i kiedy przyjął chrzest Polski? Jest to jedno z najważniejszych pytań dotyczących całej historii naszego kraju. Wydarzenie to zapoczątkowało przecież kolejny etap w rozwoju naszego kraju i było punktem, od którego zaczyna się nasza państwowość i który dawał naszemu władcy odpowiednią pozycję w ówczesnej Europie. Kto przyjął chrzest Polski? Na to pytanie każdy powinien znać odpowiedź.

Chrzest Polski, jako pierwszy w naszym kraju przyjął władca z dynastii Piastów, Mieszko I. Mieszko był synem Siemowita i wnukiem Lestka. Sprawował on władzę od 960 roku i jest uważany za pierwszego władcę Polan i twórcę polskiej państwowości. To za jego panowania większość plemion zjednoczyła się i wytworzone zostały pierwsze struktury państwowe. Kiedy Mieszko I przyjął chrzest Polski? Było to najprawdopodobniej w 966 r. kiedy to poprzez ślub i właśnie przyjęcie chrztu włączył nasze państwo w krąg zachodniej kultury chrześcijańskiej.