Co to jest różaniec? Istotę różańca można tak naprawdę rozpatrywać na kilka różnych sposobów. Dwie najważniejsze spośród istot różańca to istota fizyczna oraz duchowa. W skrócie oznacza to, że różaniec możemy rozpatrywać jako duchową rozmowę z Panem Bogiem oraz jako fizyczny przedmiot, który nam to umożliwia. Obie te istoty się nawzajem uzupełniają i w pełni przenikają.

Co to jest różaniec rozpatrywany metafizycznie? Różaniec w tym wypadku jest to nazwa modlitwy Kościoła rzymskokatolickiego, która pierwotnie znana była jako Psałterz Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedna z najstarszych modlitw katolickiej Europy, ponieważ jest ona kultywowana już od czasów wczesnego średniowiecza. Również od tamtej pory jest obdarzana przez Kościół Katolicki szczególną czcią i nadawane jest jej szczególne znaczenie. Zdecydowana część modlitwy różańcowej jest oparta na Ewangelii świętego Łukasza, jednak sam jej tekst nie jest zawarty w Piśmie Świętym. Dużą rolę w kwestii tej modlitwy odgrywa symbolika, która w tym wypadku odnosi się do objawień Maryjnych, które zostały potwierdzone przez Kościół.

Co to jest różaniec rozpatrywany jako przedmiot fizyczny? W tym wypadku jest niejako narzędziem, pozwalającym nam przybliżyć się do Boga i Maryi w trakcie naszej modlitwy. Jest fizycznym przewodnikiem w trakcie modlitwy. Różaniec składa się z połączonych ze sobą drewnianych paciorków (inaczej koralików). Mogą być one oczywiście wykonane z innych materiałów takich jak tworzywo sztuczne czy nawet drogocenne kruszce. Koraliki łączone są zazwyczaj za pomocą cienkiego drucika lub sznurka, którego końce są ze sobą złączone. Na końcu każdego różańca znajduje się krzyż, zazwyczaj z podobieństwem Jezusa. Paciorki różańcowe, które potocznie nazywamy koronką, służą do odliczania odmawianych modlitw. Niekiedy różaniec może występować również w formie obrączki, którą wierni noszą na palcu. Każda taka obrączka posiada 10 belek i znak krzyża.

Kolejnym przykładem szerokiego rozumienia słowa różaniec jest termin rozumiany jako nabożeństwo różańcowe. Jest to nic innego jak wspólne gromadzenie się wiernych (najczęściej w kaplicy) w celu odmawiania modlitwy różańcowej. Modlitwa odmawiana jest najczęściej przed wystawioną Monstrancją z Najświętszym Sakramentem.

W średniowieczu na pytanie „co to jest różaniec” odpowiedziano by, że jest to zwykły wieniec róż, ponieważ sama nazwa różańca wywodzi się właśnie z tego okresu, a wtedy jako głównej symboliki różańcowej używano właśnie płatki kwiatów, z których każdy symbolizował różne cechy.
Różańce możemy spotkać również w innych wyznaniach. Występują różańce prawosławne, czy luterańskie, ale również w innych religiach możemy znaleźć ich odpowiedniki jak muzułmański czy buddyjski sznur modlitewny.