Αβραάμ (αρχικά Abram) θεωρείται το πρώτο Εβραϊκά πατριάρχης. Σύμφωνα με τη βιβλική αφήγηση, είναι ο πατέρας ολόκληρου του εβραϊκού έθνους.

Ο Άβραμ, μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, έζησε αρχικά στη Χαλδαϊκή πόλη Ουρ. Από την πόλη Ουρ, ο Άβραμ ξεκίνησε ένα ταξίδι, με την εντολή του Θεός Γιαχβέ. Θεός Και εμφανίστηκε στον Άβραμ, και του είπε να βγει από την πατρίδα του, και από τον οίκο του πατέρα του, στη γη που θα του έδειχνε [(Γένεση 12:1)].

Σε αυτό το σημείο υπήρξε επίσης η πρώτη υπόσχεση Γιαχβέ προς το Abrama. Υποσχέθηκε να τον κάνει ένα μεγάλο έθνος, και να κάνει τον όνομα σε όλο τον κόσμο. Παρά την προχωρημένη ηλικία του, ο Άβραμ πήρε το δρόμο μαζί με τη γυναίκα και τον ανιψιό του. Φτάνοντας στην περιοχή του χωριού Sychem,

Abram αλλά έπρεπε να μοιραστεί τη γη με τον ανιψιό του Μύγαπου διάλεξε όλη την κοιλάδα για τον εαυτό του ΙορδανίαΟ Άβραμ, από την άλλη πλευρά, πήγε στη γη του Ισραήλ. Γιαχβέ είπε στον Abrama να κοιτάξει μπροστά του και να κοιτάξει από τον τόπο στον οποίο στέκεται προς βορρά, προς νότο, προς ανατολάς και προς τη θάλασσα- όλη τη χώρα που είδε, την έδωσε σ' αυτόν και στους απογόνους του για πάντα. αιωνιότητα [(13:14-15)]. Αυτή είναι η δεύτερη υπόσχεση που Θεός στον εκλεκτό του.

Στην ηλικία των 99 ετών, ο Άβραμ υπέφερε και πάλι αποκαλύψεις Θεός.

Αυτή τη φορά, σε αντάλλαγμα για τη θυσία, έκανε Θεός του ως πατέρα των εθνών. Από εδώ και στο εξής έπρεπε να αναγνωρίζει τον εαυτό του όνομα του Αβραάμ (πατέρας πολλών) και επρόκειτο να ξεκινήσει μια βασιλική δυναστεία, ξεκινώντας από έναν απόγονο που γεννήθηκε ένα χρόνο αργότερα.

Μάρκετινγκ για θρησκευτικό περιεχόμενο και άλλα
Τεχνητή νοημοσύνη