Kto tworzy Kościół (katolicki czyli powszechny)?

[記事の内容は保護されています。 プラギアス ]

教会 Katolicki. Słowo Katolicki wywodzi się od greckiego słowa katholicos co oznacza „powszechny”. Jak wiemy z poprzednich części artykułu, Kościół Katolicki jest największą organizacją wyznaniową na świecie. Jest on oczywiście sformalizowany, ma swoje zasady, reguły i jasne struktury. Ale kto tak naprawdę tworzy 教会? Czy jest to zbiorowisko kapłanów i księży? Czy raczej należy spojrzeć na to zagadnienie nieco inaczej?

教会 tworzą ludzie. Tworzą Go wierni. 教会 to są ludzie. Jest to całe dobro i ciepło, które napotykamy na swojej drodze spotykając bliźnich. To wszyscy wierni są zarówno fundamentem jak i filarem całego 教会a. 教会 opiera się na pewnych zasadach, miłości i moralności, ale jego głównym spoiwem są ludzie. Każdy z nas na co dzień stanowi małą cegiełkę w tej organizacji. Jednocześnie każdy z nas jest równy i tak samo ważny dla całej struktury Kościoła. To właśnie my ludzie jesteśmy zesłani na ten świat, aby szerzyć dzieło Pańskie. Pan イエス za sprawą Ducha Świętego zapoczątkował dzieło, nazywane przez nas dzisiaj Kościołem. Także 教会 Tworzą wszyscy wierni. Jest to jedna z najważniejszych i niepodważalnych zasad całej wspólnoty.

[記事の内容は保護されています。 プラギアス ]