Какво е святост?

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]

Какво е святост? Понятието за святост се отъждествява с религиите. За да бъде наречен светец, човек трябва да свидетелства с живота си за вярата; да бъде послушен на религията и нейните принципи. Човек със статут на светец трябва да бъде пример за подражание на другите.

Светостта се отнася и до духовната чистота. За да го постигнете, е необходимо да се откажете от всички земни изкушения. Сърцето на светеца трябва да бъде отворено за Бога и ближния, като отхвърля злото на свой ред. От друга страна, нека не забравяме, че лицата, които са признати от Католическата църква Те все още са обикновени хора. Не можем да ги приравним към божество.

И не само това. Ако проследим биографиите на светците, ще се натъкнем и на такива, които в даден момент от живота си са грешили и са съгрешили. Света Пелагия Каеща се първоначално е била проститутка в Антиохия. Свети Августин Хипонски пък живял в наложничество със своята робиня в продължение на няколко години. Тези примери доказват, че всеки има право да прави грешки. В крайна сметка най-важното е да се откажем от лошите навици и да се обърнем към Бога.

[ Съдържанието на статията е защитено от Plagiashield ]