Кръстницата е всяко лице, избрано от родителите на детето, което е навършило 16 години, приело е всички тайнства и води религиозен живот.

Според Католическата църква задачата на кръстниците е да придружават своите духовни деца до края на живота им, особено в най-важните моменти. Това е да помощ родителите да се включат в етапа на израстване дете в тайната на вярата, а в зряла възраст - да се гарантира, че детето ще постоянства в тази вяра, ще води християнски живот, ще прави избори в съответствие с Божиите заповеди и ще изпълнява задълженията, свързани с това тайнство.

Може ли едно дете да има две кръстници?

Според Кодекса на каноничното право трябва да се избере "само един кръстник или кръстница, или двама кръстници". (Канон 873 от Кодекса на каноничното право). Това обаче означава, че за кръщението може да бъде избрана кръстница, кръстник или и двамата, т.е. майка и баща. Кодексът не предвижда избора на две кръстници или двама кръстници и тази разпоредба трябва да се спазва.