A telekinézis bűn

A parapszichológiában a telekinézis a fogalmak egy szélesebb csoportjába tartozik, amelyet a pszichokinézis vagy anomális perturbáció közös neve alatt gyűjtenek össze. Ez arra a képességre utal, hogy az elme erejével tárgyakat tudunk mozgatni. A telekinézis körül már évek óta viták folynak a teológusok, papok és más, a szellemi életről bármilyen véleményt alkotó emberek között. Hol keressük az arany középutat? A telekinézis bűn, vagy...

Visszautasíthatod, hogy keresztszülő legyél?

Keresztszülőnek lenni - amellett, hogy öröm és megtiszteltetés - nagy felelősség is. Ezért a döntés, hogy vállalja-e ezt a feladatot, az egyik legfontosabb az életben, és komoly megfontolást igényel. Ennek oka, hogy a keresztszülők a szülőkkel megosztják a gyermek hitben való nevelésének felelősségét. Mit tegyen azonban, ha nem ebben a szerepben látja magát?...

Miért az ember a legtökéletesebb teremtmény a földön?

Miért az ember a legtökéletesebb teremtmény a földön? Először is azért, mert Isten az embert az Ő képére és hasonlatosságára teremtette. Ez azt jelenti, hogy nincs más teremtmény a Földön, amely ilyen mértékben hasonlítana Istenre. Az ember abban különbözik a többi teremtménytől, hogy szabad akarattal és saját ésszel rendelkezik. Az ember választhat a jó és a rossz között....

Jézus megbocsátott Júdásnak?

Aby wypełniły się słowa Pisma, ktoś taki jak Judasz pojawić się musiał. Chociaż przez wiele lat był blisko swojego Mistrza, zszedł on z drogi światła i oddał się doczesnym pokusom. W dodatku kwota, jaką otrzymał za wydanie Chrystusa, była tak mizerna, że dziś wielu zastanawia się „jak można być takim głupcem!?”. Jak postąpił sam Jezus,…

Hol élt az Úr Jézus?

Gdzie mieszkał Pan Jezus? Ewangelie podają, że Jezus mieszkał w miasteczku Nazaret, gdzie znajdował się dom Marii i Józefa.  Narodziny Jezusa nastąpiły w Betlejem. W dzisiejszych czasach jest to miasto, które znajduje się w środkowej części Palestyny. Położone jest ono w Judei, na obszarze Zachodniego Brzegu Jordanu, 8 km na południe od Jerozolimy. Po porodzie,…

Hol támasztotta fel Jézus Lázárt?

Wskrzeszenie Łazarza to jeden z wielu cudów dokonanych przez Jezusa. Gdzie Jezus wskrzesił Jezusa? Jezus wskrzesił Łazarza podczas wizyty w Betanii, w Judei. Obecnie miasto to nazywane jest Al-Ajzarijja i znajduje się w Palestynie, w Zachodnim Brzegu. Cud wskrzeszenia Łazarza przez Jezusa opisany jest w 11 rozdziale Pisma Świętego, w Ewangelii napisanej według Świętego Jana.…

Hol gyógyította meg Jézus a vak embert?

Gdzie Jezus uzdrowił niewidomego? Uzdrowienie niewidomego to jeden z wielu cudów dokonanych przez Jezusa. Gdzie Jezus uzdrowił niewidomego? Cud ten dokonany został w mieście Galilea w okolicach Betsaidy. Galilea to historyczna kraina, która leżała w północnym Izraelu i w Palestynie, pomiędzy Morzem Śródziemnym, a rzeką Jordan. Betsaida to miasto położone na północ od jeziora Genezaret…

Hol fogyasztotta el Jézus az utolsó vacsorát?

Gdzie odbyła się Ostatnia Wieczerza O Ostatniej Wieczerzy mówią cztery fragmenty Nowego Testamentu. Ostatnia Wieczerza to według Pisma Świętego wieczerza paschalna, której uczestnikami byli Jezus i dwunastu apostołów. Ostatnia Wieczerza odbyła się podczas wieczoru, który poprzedzał aresztowanie Jezusa i skazanie go na śmierć poprzez drogę krzyżową. Jezus zapowiedział na niej, że jest to jego ostatnia…

Hol változtatta Jézus a vizet borrá?

Cud w Kanie Galilejskiej jest jednym z ważniejszych wydarzeń, które zostały opisane w trakcie działalności duchowej Chrystusa. Cud ten został opisany w Ewangelii świętego Jana. Według przekazu, Jezus Chrystus przemienił wodę w wino podczas wesela w Kanie. Kana to galilejskie miasteczko, które znajdowało się w pobliżu Nazaretu. Przemienienie wody w wino przez Jezusa stanowi pierwszy…

Hol tanított Jézus a zsinagógában?

Gdzie jezus nauczał w Synagodze Gdzie Jezus nauczał w synagodze? Nauki Jezusa są bardzo ważnym etapem w jego publicznej, duchowej działalności. Jego powrót do Nazaretu, do którego wjeżdża na osiołku, wywołał wśród miejscowej ludności ogromne poruszenie. Jezus był nieobecny przez ponad rok, a wraca do Nazaretu jako człowiek dokonujący czynów wielkich. Nic więc dziwnego, że…